Юрій Валентинович Козлов

Кандидат технічних наук, доцент кафедри метрології та технічної експертизи (МТЕ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Юрій Валентинович Козлов

+38 (057) 702-13- 31

yurii.kozlov@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-6165-4978

Освіта

2005 р. – закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю метрологія та вимірювальна техніка; захистив магістерську кваліфікаційну роботу на тему «Розробка та дослідження електронно-рахункового частотоміра».
2008 р. – закінчив аспірантуру при Харківському національному університеті радіоелектроніки.
2008-2010 рр. – асистент кафедри МВТ ХНУРЕ.
2010 р. – кандидат технічних наук, Севастопольський національний університет ядерної енергії і промисловості, спеціальність 05.01.02 – метрологічне забезпечення, стандартизація та сертифікація; тема дисертації – «Удосконалення методів і засобів вимірювання параметрів сигналів і трактів НВЧ».
З 2010 р. – старший викладач ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси – методи та засоби вимірювання неелектричних величин, автоматизація експериментальних досліджень, засоби вимірювальної техніки в інформаційних технологіях.
Методичне забезпечення: конспекти лекцій, робочі програми з дисциплін, які читаються, тестові питання для контролю, методичні вказівки.

Наукова робота

Наукові інтереси: експертні методи оцінки якості, розробка метрологічного забезпечення вимірювань НВЧ.
Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи 7 років.


Публікації та патенти

20 публікацій, у тому числі 1 навчальний посібник, 2 патенти, зарубіжні тези доповідей на міжнародних конференціях.