Володимир Олександрович Закорін

Кандидат технічних наук, доцент кафедри метрології та технічної експертизи (МТЕ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Володимир Олександрович Закорін

+38 (057) 702-13-31

d_mme@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-5661-009X
Scopus: 9274822800

Освіта

1970 р. – інженер електронної техніки, закінчив Харківський інститут радіоелектроніки ім. акад. М.К. Янгеля, спеціальність – електронні прилади.
1987 р. – закінчив заочну аспірантуру при кафедрі електронних приладів і пристроїв Харківського інституту радіоелектроніки.
1988 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика, включаючи квантову.
1996 р. – доцент кафедри електронних приладів і пристроїв.
1999 р. – доцент кафедри метрології та вимірювальної техніки ХТУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: електронні, квантові прилади і мікроелектроніка, розробка електронних приладів і пристроїв, елементна база електронних апаратів, аналогові вимірювальні прилади, цифрові вимірювальні прилади, вимірювання в мікрохвильовому й оптичному діапазонах, методи та засоби вимірювань, основи мікропроцесорної техніки. Лекційні курси, що викладаються в поточному навчальному році: основи електроніки, інтегральні мікросхеми в інформаційно-вимірювальних засобах, мікропроцесорні системи, метрологія, основи метрології, взаємозамінності та стандартизації. Методичне забезпечення: конспекти лекцій, робочі програми, контрольні тести.

Наукова робота

Обіймав посади інженера, старшого інженера, молодшого наукового співробітника, доцента. Наукові інтереси – математичне моделювання потужних генераторних приладів, застосування ЕОМ і мікропроцесорів, розробка засобів вимірювальної техніки.


Публікації та патенти

29 публікацій, у тому числі закордонні статті та тези доповідей на конференціях.