Володимир Олександрович Закорін

Кандидат технічних наук, доцент кафедри метрології та вимірювальної техніки (МВТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Володимир Олександрович Закорін

+38 (057) 702-13-31

yzva@yandex.ru

Інші відомості

Народився 26 січня 1947 року. Захоплення: радіотехніка, електроніка, програмування, застосування мікропроцесорів. Займався альпінізмом, грав за збірну ХІРЕ з регбі.

Освіта

1970 р. – інженер електронної техніки, Харківський інститут радіоелектроніки ім. акад. М.К. Янгеля, спеціальність – електронні прилади.

1987 р. – закінчив заочну аспірантуру при кафедрі електронних приладів та пристроїв Харківського інституту радіоелектроніки.

1988 р. – кандидат технічних наук зі спеціальності 01.04.03 – радіофізика, включаючи квантову.

З 1996 р. –  доцент кафедри електронних приладів та пристроїв.

З 1999 р.– доцент кафедри метрології та вимірювальної техніки ХІРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси, які викладалися: електронні, квантові прилади та мікроелектроніка, розробка електронних приладів та пристроїв, елементна база радіоелектронних апаратів, аналогові вимірювальні прилади, цифрові вимірювальні прилади, вимірювання в мікрохвильовому та оптичному діапазонах, методи та засоби вимірювань, основи мікропроцесорної техніки. Лекційні курси, що викладаються в поточному навчальному році: основи електроніки, інтегральні мікросхеми в інформаційно-вимірювальних засобах, мікропроцесорні системи, метрологія, основи метрології, взаємозаміни та стандартизації. Методичне забезпечення: конспекти лекцій, робочі програми з дисциплін, які викладаються, тестові питання для контролю.

Наукова робота

Обіймав посади інженера, старшого інженера, молодшого наукового співробітника, доцента. Наукові інтереси: математичне моделювання потужних генераторних приладів, застосування ЕОМ та мікропроцесорів, розробка засобів вимірювальної техніки.


Публікації та патенти

29 публікацій, включаючи зарубіжні статі та тези доповідей на конференціях.