Олександр Валентинович Дегтярьов

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри метрології та вимірювальної техніки (МВТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олександр Валентинович Дегтярьов

+38 (057) 702-13-31

mit@kture.kharkov.ua

Інші відомості

Народився 10 травня 1977 року. Захоплення: фізична культура, музика.

Освіта

2003 р. –  магістр з метрології та вимірювальної техніки, факультет телекомунікацій та вимірювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки, спеціальність – метрологія та вимірювальна техніка; тема магістерської роботи – «Розробка методу вимірювання просторових гармонік зовнішнього магнітного поля».

2007 р. – закінчив аспірантуру при Харківському національному університеті радіоелектроніки.

2008 р. – кандидат технічних наук, Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості, спеціальність 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення; тема дисертації – «Розробка магнітометричних методів та модульних систем вимірювання параметрів зовнішніх магнітних полів». 

З 2010 р. – старший викладач ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси – контроль та випробування, метрологічна експертиза та нормоконтроль, взаємозамінність та технічні вимірювання, метрологія, стандартизація та управління якістю. Методичне забезпечення: конспекти лекцій, робочі програми з дисциплін, які читаються, тестові питання для контролю, методичні вказівки до названих курсів.

Наукова робота

Наукові інтереси: вимірювання неелектричних величин, розробка засобів вимірювальної техніки для магнітних вимірювань.

Науково-дослідні теми і проекти: «Розробка інформаційно-вимірювального комплексу для електромагнітного моніторингу навколишнього середовища (№ 01011)005127)», № 230-6 «Електромагнітній моніторинг навколишнього середовища (№ 01091)002572)», «Розробка методів і засобів підвищення ефективності використання електромагнітної енергії в промислових та

агропромисловому комплексах (№ ДР 0103111567)», «Розробка способу отримання, збереження та

використання екологічно безпечного енергоносія на базі альтернативних джерел енергії

(№010911002572)».

Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи 9 років.


Публікації та патенти

40 публікацій, включаючи 1 навчальний посібник, 1 патент, зарубіжні статі, тези доповідей на міжнародних конференціях.