Олександр Валентинович Дегтярьов

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри метрології та технічної експертизи (МТЕ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

+38 (057) 702-13-31

oleksandr.degtiarov@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-3187-1621

Інші відомості

Народився 10 травня 1977 року. Захоплення: фізична культура, музика.

Освіта

2003 р. – закінчив факультет телекомунікацій та вимірювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки, кваліфікація – магістр з метрології та вимірювальної техніки; тема магістерської роботи – «Розробка методу вимірювання просторових гармонік зовнішнього магнітного поля».
2007 р. – закінчив аспірантуру при Харківському національному університеті радіоелектроніки.
2008 р. – кандидат технічних наук, Севастопольський національний університет ядерної енергії і промисловості, спеціальність 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення; тема дисертації – «Розробка магнітометричних методів і модульних систем вимірювання параметрів зовнішніх магнітних полів».
З 2010 р. – старший викладач ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси – контроль і випробування, метрологічна експертиза і нормоконтроль, взаємозамінність і технічні вимірювання, метрологія, стандартизація та управління якістю.
Методичне забезпечення: конспекти лекцій, робочі програми з дисциплін, які читаються, тестові питання для контролю, методичні вказівки з курсів.

Наукова робота

Наукові інтереси: вимірювання неелектричних величин, розробка засобів вимірювальної техніки для магнітних вимірювань.
Науково-дослідні теми та проекти: «Розробка інформаційно-вимірювального комплексу для електромагнітного моніторингу навколишнього середовища (№ 010111005127)», № 230-6 «Електромагнітний моніторинг навколишнього середовища (№ 010911002572)», «Розробка методів і засобів підвищення ефективності використання електромагнітної енергії в промисловому та агропромисловому комплексах (№ ДР 0103111567)»,« Розробка способу отримання, зберігання й використання екологічно безпечного енергоносія на базі альтернативних джерел енергії (№ 010911002572)».
Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи 9 років.


Публікації та патенти

40 публікацій, у тому числі 1 навчальний посібник, 1 патент, зарубіжні статті, тези доповідей на міжнародних конференціях.