Олександр Миколайович Нікітенко

Кандидат технічних наук, доцент кафедри метрології та вимірювальної техніки (МВТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олександр Миколайович Нікітенко

+38 (057) 702-13-31

mit@kture.kharkov.ua

Інші відомості

Народився 21 лютого 1954 року. Захоплення: історія, мовознавство, фотографія.

Освіта

1976 р. – інженер  електронної техніки, факультет електроніки Харківського інституту радіоелектроніки, спеціальність – електронні прилади; тема дипломної роботи – «Дослідження НЧ-нестійкостей у схрещених полях».

1989 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки ім. акад. М.К. Янгеля, спеціальність 01.04.03 – радіофізика, включаючи квантову.

2000 р. – закінчив докторантуру при Харківському національному університеті радіоелектроніки.

З 2000 р. – доцент.

Навчальна робота

Лекційні курси – бази даних та знань, бази даних та експертні системи, моделювання на ЕОМ, основи моделювання на ЕОМ інформаційних процесів, елементи математичної статистики, спецрозділи математики, основи наукових досліджень та патентознавство, вимірювання у мікрохвильовому та оптичному діапазоні, вимірювання у НВЧ діапазоні, технічна електродинаміка, моделі загального управління якістю, статистичні методи контролю та управління якістю продукції, методи та засоби управління якістю.

Методичне забезпечення: конспекти лекцій, робочі програми з дисциплін, які читаються, тестові питання для контролю, методичні вказівки до названих курсів.

Наукова робота

Наукові інтереси – математичне моделювання генераторних приладів, наукометрія, вебометрія, системи управління якістю.

Науково-дослідні теми і проекти: Держбюджетна «Науково-технічне, інформаційне та метрологічне забезпечення експлуатації газовимірювальних систем на ПВВГ та ГВП ДК «Укртрансгаз» (НДПІАСУкртарансгаз, № ДР 0105ІЮ04056)», «Розробка інформаційно-вимірювального комплексу для електромагнітного моніторингу навколишнього середовища (№ 01011)005127)», № 230-6 «Електромагнітній моніторинг навколишнього середовища (№ 0109ІЮ02572)».

Керівник аспірантської підготовки.

Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи 36 років.

Громадська та міжнародна діяльність

Входить до складу правління Асоціації сучасних інформаційно-бібліотечних технологій, член Координаційної ради зі створення зведеного каталогу періодичних відань.


Публікації та патенти

297 публікацій, включаючи 1 навчальний посібник, 1 патент, зарубіжні статі, тези доповідей на міжнародних конференціях.