Олександр Миколайович Нікітенко

Кандидат технічних наук, доцент кафедри метрології та технічної експертизи (МТЕ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олександр Миколайович Нікітенко

+38 (057) 702-13- 31

nikonxipe@gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-1082-5247
Scopus: 6603023430
Researcher ID: G-2195-2014
Research Gate
Google Scholar

Освіта

1976 р. – інженер електронної техніки, факультет електроніки Харківського інституту радіоелектроніки, спеціальність – електронні прилади; тема дипломної роботи – «Дослідження НЧ-нестійкостей в схрещених полях».
1989 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – радіофізика, включаючи квантову.
2000 р. – закінчив докторантуру при Харківському національному університеті радіоелектроніки.
З 2000 р. – доцент.

Навчальна робота

Лекційні курси – бази даних і знань, бази даних і експертні системи, моделювання на ЕОМ, основи моделювання на ЕОМ інформаційних процесів, елементи математичної статистики, спецрозділи математики, основи наукових досліджень і патентознавство, вимірювання в мікрохвильовому та оптичному діапазоні, вимір в НВЧ діапазоні, технічна електродинаміка, моделі загального управління якістю, статистичні методи контролю та управління якістю продукції, методи та засоби управління якістю.
Методичне забезпечення: конспекти лекцій, робочі програми з дисциплін, які читаються, тестові питання для контролю, методичні вказівки.

Наукова робота

Наукові інтереси – математичне моделювання генераторних приладів, наукометрія, вебометрія, системи управління якістю.
Науково-дослідні теми і проекти: держбюджетна – «Науково-технічне, інформаційне та метрологічне забезпечення експлуатації газовимірювальних систем на ПВВГ і ГВП ДК «Укртрансгаз» (НІПІАСУ Укртарансгаз, №ДР 01051Ю04056)», «Розробка інформаційно-вимірювального комплексу для електромагнітного моніторингу навколишнього середовища (№01011U005127)», №230-6 «Електромагнітний моніторинг навколишнього середовища (№010911002572)». Керівник аспірантської підготовки.
Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи 36 років. Громадська і міжнародна діяльність
Входить до складу правління Асоціації сучасних інформаційно-бібліотечних технологій, член Координаційної ради зі створення об’єднаного каталогу періодичних ведений.


Публікації та патенти

297 публікацій, включаючи 1 навчальний посібник, 1 патент, зарубіжні статті, тези доповідей на міжнародних конференціях.