Олег Васильович Запорожець

Кандидат технічних наук, доцент кафедри метрології та вимірювальної техніки (МВТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олег Васильович Запорожець

+38 (057) 702-13-31

oleg_zaporozhets@rambler.ru

Інші відомості

Народився 28 січня 1969 року. Захоплення: волейбол, риболовля.

Освіта

1993 р. – інженер-системотехнік, факультет систем управління Харківського інституту радіоелектроніки ім. кад. М.К. Янгеля, спеціальність – автоматизовані системи обробки інформації і управління;  тема дипломного проекту – «Синтез адаптивного регулятора зниженого порядку в системі управління вузлом живлення парогенераторів АЕС».

Закінчив аспірантуру при кафедрі технічної кібернетики Харківського державного технічного університету радіоелектроніки.

1996 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.03 – системи і процеси керування; тема дисертації – «Синтез адаптивних регуляторів зниженого порядку, що параметрично оптимізуються».  1997-1998 рр. – старший викладач. З 2000 р. – доцент кафедри метрології та вимірювальної техніки.

Навчальна робота

Лекційні курси – інформаційно-вимірювальні системи та комплекси, інформаційні технології в системах якості, стандартизація та сертифікація програмних продуктів, засоби вимірювальної техніки в інформаційних технологіях, метрологія, технологічні вимірювання та прилади.

Методичне забезпечення: конспекти лекцій, робочі програми з дисциплін, які читаються, тестові питання для контролю, методичні вказівки щодо читання курсів.

Наукова робота

Наукові інтереси: інформаційно-вимірювальні системи, адаптивна цифрова обробка сигналів, штучні нейронні мережі.

Науково-дослідні теми і проекти: держбюджетна – «Розробка теоретичних основ адаптивного керування та математичного забезпечення систем регулювання стохастичними нестаціонарними об’єктами в умовах апріорної невизначеності з врахуванням обмежень на основі регуляторів, які параметрично оптимізуються(№ ДР 01971)012130)», «Розробка системи електромагнітного моніторингу промислових районів» (№ ДР 01041)005147).

Керівник аспірантської підготовки.

Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи 19 років. 


Публікації та патенти

39 публікацій, включаючи статі та тези доповідей на міжнародних конференціях.