Марина Петрівна Сергієнко

Кандидат технічних наук, доцент кафедри метрології та технічної експертизи (МТЕ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Марина Петрівна Сергієнко

+38 (057) 702-13- 31

maryna.sergiienko@nure.ua
mar.sergienko@gmail.com

ORCID iD: 0000-0001-5906-6811
Researcher ID: V-8296-2017
Google Scholar

Нагороди та премії

У 2008/2009 і 2011/2012 навчальних роках посіла I місце на конкурсі «ХНУРЕ – кращі за спеціальністю» в номінації «Куратор».

Освіта

2002 р. – магістр з метрології, стандартизації та сертифікації, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність – метрологія, стандартизація та сертифікація; тема дипломної роботи – «Метрологічне забезпечення визначення якості електроенергії. Дослідження похибок».
2006 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 07.11.15 – метрологія та метрологічне забезпечення; тема дисертації – «Методи ідентифікації перехідних характеристик засобів вимірювальної техніки, що моделюються інерційними ланками аперіодичного типу».
З 2006 р. – асистент, з 2007 р. – старший викладач, старший науковий співробітник за спеціальністю стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.
З 2008 р. – доцент кафедри МВТ ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: основи стандартизації, інформаційні технології в системах якості, основи метрологічного забезпечення, основи метрології в нанотехнологіях, міжнародна стандартизація та сертифікація систем якості, метрологія, стандартизація та сертифікація, метрологія та вимірювання для студентів факультетів інфокомунікацій, комп’ютерної інженерії та управління,
електронної та біомедичної інженерії.
Методичне забезпечення: конспекти лекцій, робочі програми з дисциплін, що читаються, тестові питання для контролю, методичні вказівки.

Наукова робота

Наукові інтереси – математичне моделювання засобів вимірювальної техніки при роботі в динамічних режимах, розробка та метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки.
Відповідальний виконавець держбюджетної НДР «Розробка методів вимірювання частотно-потужних і тимчасових характеристик НВЧ-випромінювання» №ДР 010611003174 (2006 – 2008) і 4 госпдоговірних НДР спільно з Маріупольською міською державною лікарнею ветеринарної медицини, ЗАТ «Запорізький олієжиркомбінат» і Одеською обласною державною лабораторією ветеринарної медицини, пов’язаних з метрологічним забезпеченням різних видів вимірювань.
Брала участь в організації Міжнародного науково-технічного семінару «Невизначеність вимірювань: наукові, прикладні, нормативні та методичні аспекти» в 2005-2009 рр.
Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи 15 років.


Публікації та патенти

50 публікацій, у тому числі 1 навчальний посібник, 2 патенти, 27 статей, тези доповідей на міжнародних конференціях.