Марина Петрівна Сергієнко

Кандидат технічних наук, доцент кафедри метрології та вимірювальної техніки (МВТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Марина Петрівна Сергієнко

+38 (057) 702-13-31

mar.sergienko@gmail.com

Нагороди та премії

У 2008/2009 та 2011/2012 навчальних роках посіла І місце на конкурсі «ХНУРЕ - кращі за фахом» в номінації «Куратор».

Інші відомості

Народилася 5 серпня 1980 року. Захоплення: виховання дитини, психологія, література.

Освіта

2002 р. – магістр з метрології, стандартизації і сертифікації, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність – метрологія, стандартизація і сертифікація; тема дипломної роботи – «Метрологічне забезпечення визначення якості електроенергії. Дослідження похибок».

2012 р. – доцент кафедри МВТ (атестат доцента 12ДЦ № 030885 від 17.02.2012).

2008 р. – старший науковий співробітник зі спеціальності «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» (атестат старшого наукового співробітника АС № 006631 від 08.10.2008).

2006 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 07.11.15 – метрологія та метрологічне забезпечення; тема дисертації – «Методи ідентифікації перехідних характеристик засобів вимірювальної техніки, що моделюються інерційними ланками аперіодичного типу».

З 2006 р. – асистент, з 2007 р. – старший викладач, старший науковий співробітник зі спеціальності  стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

З 2008 р. – доцент кафедри МВТ ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: основи стандартизації, інформаційні технології в системах якості, основи метрологічного забезпечення, основи метрології в нанотехнологіях, міжнародна стандартизація та сертифікація систем якості, метрологія, стандартизація та сертифікація, метрологія та вимірювання для студентів 2–5 курсів факультетів телекомунікацій та вимірювальної техніки, комп’ютерної інженерії та управління, електронної техніки.

Методичне забезпечення: конспекти лекцій, робочі програми з дисциплін, які читаються, тестові питання для контролю, методичні вказівки до названих курсів.

Наукова робота

Наукові інтереси – математичне моделювання засобів вимірювальної техніки при роботі в динамічних режимах, розробка та метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки.

Науково-дослідні теми і проекти: відповідальний виконавець держбюджетної НДР «Розробка методів вимірювання частотно-потужних та часових характеристик НВЧ-випромінювання» №ДР 010610003174 (2006 – 2008 рр.) та 4 господарчих НДР спільно з Маріупольською міською державною лікарнею ветеринарної медицини, ЗАО «Запорізький олієжиркомбінат» та Одеською обласною державною лабораторією ветеринарної медицини, пов’язаних з метрологічним забезпеченням різних видів вимірювань.

Брала участь в організації Міжнародного науково-технічного семінару «Невизначеність вимірювань: наукові, прикладні, нормативні та методичні аспекти» в 2005-2009 рр..

Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи 15 років.


Публікації та патенти

50 публікацій, включаючи 1 навчальний посібник, 2 патенти, 27 статей, тези доповідей на міжнародних конференціях.