Ігор Вікторович Руженцев

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри метрології та вимірювальної техніки (МВТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), член-кореспондент Академії наук прикладної радіоелектроніки, член-кореспондент Академії стандартизації.
Ігор Вікторович Руженцев

+38 (057) 702-13-31

mit@kture.kharkov.ua

Інші відомості

Народився 12 квітня 1949 року. Захоплення: спорт, французька естрада, поезія.

Освіта

1971 р. – інженер-радіофізик, Харківський інститут радіоелектроніки ім. акад. М.К. Янгеля (ХІРЕ), факультет електроніки, спеціальність – радіофізика та електроніка, кваліфікація; тема дипломної роботи – «Багаточастотна взаємодія в підсилювачах СВЧ».

1980 р. – кандидат технічних наук Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність 01.04.03 – радіофізика, включаючи квантову.

1986 р. – доцент кафедри електронних приладів та пристроїв.

1992 р. – докторантура Харківського технічного університету радіоелектроніки (ХТУРЕ).

1994 р. – доктор технічних наук, Харківський технічний університет радіоелектроніки, спеціальність 01.04.03 – радіофізика.

1996 р. – професор кафедри електронних приладів та пристроїв ХТУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: електронні прилади, моделювання електронних приладів, метрологія та вимірювальна техніка, основи сертифікації, основи наукових досліджень та патентознавство, вимірювання параметрів ЕМС, введення в метрологію та вимірювальну техніку.

Методичне забезпечення: конспекти лекцій, робочі програми з дисциплін, які читаються, тестові питання для контролю, методичні вказівки щодо читання курсів.

Входить до складу експертної ради ДАК МОНМС Україна.

Наукова робота

Наукові інтереси – математичне моделювання потужних генераторних приладів, розробка засобів вимірювальної техніки.

Науково-дослідні теми і проекти: держбюджетна – «Науково-технічне, інформаційне та метрологічне забезпечення експлуатації газовімірювальніх систем на ПВВГ та ГВП ДК «Укртрансгаз» (НДПІАСУкртрансгаз, №ДР 0105U004056)», «Розробка інформаційно-вімірювального комплексу для електромагнітного моніторінгу навколишнього середовища (№0101U005127)», № 230-6 «Електромагнітній моніторинг навколишнього середовища (№0109U002572)»

Брав участь в організації Міжнародних конференцій «Метрологія та вимірювальна техніка» в період 1998-2011 рр. у складі оргкомітету, Міжнародного наукового семінару 2005-2011 рр..

Входить до складу 2-х спеціалізованих рад з захисту дисертацій. Керівник докторантської та аспірантської підготовки. Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи 39 років.

Громадська та міжнародна діяльність

Входить до складу редколегій журналів «Метрологія та прилади» «Стандартизація, сертифікація та якість», до складу підкомісії України з метрології та інформаційно-вимірювальних технологій.
Голова оргкомітету з підготовки та проведення Всеукраїнської олімпіади з метрології та вимірювальної техніки (2004-2012).


Публікації та патенти

184 публікації, включаючи 2 навчальні посібники, 2 патенти, зарубіжні статті, тези доповідей на міжнародних конференціях.