Ігор Вікторович Руженцев

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри метрології та технічної експертизи (МТЕ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), член-кореспондент Академії наук прикладної радіоелектроніки, член-кореспондент Академії стандартизації

Освіта

1971 р. – інженер-радіофізик, Харківський інститут радіоелектроніки ім. акад. М.К. Янгеля (ХІРЕ), факультет електроніки, спеціальність – радіофізика та електроніка; тема дипломної роботи – «Багаточастотна взаємодія в підсилювачах НВЧ».
1980 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність 01.04.03 – радіофізика, включаючи квантову.
1986 р. – доцент кафедри електронних приладів і пристроїв.
1992 р. – докторантура Харківського технічного університету радіоелектроніки (ХТУРЕ).
1994 р. – доктор технічних наук, Харківський технічний університет радіоелектроніки, спеціальність 01.04.03 – радіофізика.
1996 р. – професор кафедри електронних приладів та пристроїв ХТУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: електронні прилади, моделювання електронних приладів, метрологія та вимірювальна техніка, основи сертифікації, основи наукових досліджень і патентознавство, вимірювання параметрів ЕМС, вступ до метрології та вимірювальної техніки.
Методичне забезпечення: конспекти лекцій, робочі програми, тестові питання для контролю, методичні вказівки.
Входить до складу експертної ради ДАК МОН України.

Наукова робота

Наукові інтереси – математичне моделювання потужних генераторних приладів, розробка засобів вимірювальної техніки.
Науково-дослідні теми і проекти: держбюджетна – «Науково-технічне, інформаційне та метрологічне забезпечення експлуатації газовимірювальних систем на ПВВГ та ГВС ДК «Укртрансгаз» (НДПІАС Укртрансгаз, №ДР 0105U004056)», «Розробка інформаційно-вимірювального комплексу для електромагнітного моніторингу навколишнього середовища (№0101U005127)», № 230-6 «Електромагнітний моніторинг навколишнього середовища (№0109U002572)».
Брав участь в організації Міжнародних конференцій «Метрологія та вимірювальна техніка» в 1998-2011 рр. у складі оргкомітету, Міжнародного наукового семінару 2005-2011 рр.
Входить до складу 2-х спеціалізованих рад із захисту дисертацій. Керівник докторантської та аспірантської підготовок. Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи 39 років.

Громадська і міжнародна діяльність

Входить до складу редколегій журналів «Метрологія та прилади» «Стандартизація, сертифікація та якість», до складу підкомісії МОН України з метрології та інформаційно-вимірювальних технологій. Голова оргкомітету з підготовки та проведення Всеукраїнської олімпіади з метрології та вимірювальної техніки (2004-2012).


Публікації та патенти

184 публікації, включаючи 2 навчальні посібники, зарубіжні статті, тези доповідей на міжнародних конференціях.