Ігор Петрович Захаров

Доктор технічних наук, професор кафедри метрології та технічної експертизи (МТЕ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Ігор Петрович Захаров

+38 (057) 702-13-31

igor.zakharov@nure.ua

ORCID iD: 0000-0003-3852-4582
Researcher ID: W-1135-2017
Scopus: 7202049546
Google Scholar

Освіта

1978 р. – закінчив радіотехнічний факультет Харківського інституту радіоелектроніки за спеціальністю радіотехніка.
2006 р. – доктор технічних наук за спеціальністю 05.11.15 – метрологія та метрологічне забезпечення.
2007 р. – професор кафедри метрології та вимірювальної техніки ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: основи метрології та вимірювальної техніки, основи метрології та інформаційно-вимірювальні технології, основи теорії похибок, теорія оцінювання якості вимірювань.
Методичне забезпечення: конспекти лекцій, робочі програми з дисциплін, що читаються, тестові питання для контролю, методичні вказівки з читання курсів.

Наукова робота

Організатор Міжнародного науково-технічного семінару «Невизначеність у вимірюваннях: теоретичні, прикладні, нормативні і методичні аспекти», Міжнародної науково-технічної конференції «Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології і системи».
Член спеціалізованої вченої ради Д64.827.01 (ННЦ «Інститут метрології») за спеціальністю 05.01.02.
Здійснює підготовку аспірантів за фахом 05.01.02 – стандартизація, сертифікація, метрологічне забезпечення.


Публікації та патенти

Автор понад 260 праць з метрології та вимірювальної техніки, з них 14 – авторські свідоцтва СРСР і патенти України, 16 К книги (монографія, підручник, навчальні та довідкові посібники).