Дисципліни вільного вибору студента

Перелік вибіркових дисциплін
кафедри метрології та вимірювальної техніки

Спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Спеціалізація Метрологія, стандартизація та сертифікація

Ступінь бакалавра

 1. Вступ до метрології, стандартизації та сертифікації
 2. Взаємозамінність та технічні вимірювання
 3. Сертифікація продукції та персоналу
 4. Моделі загального управління якістю
 5. Метрологічна експертиза та нормоконтроль нормативно-технічної документації
 6. Оцінка точності методів вимірювань
 7. Повірка засобів вимірювальної техніки
 8. Електронні пристрої вимірювальних та випробувальних систем
 9. Бази даних та знань
 10. Основи моделювання процесів на ПЕОМ
 11. Інформаційні технології та програмне забезпечення в вимірювальних системах
 12. Типові процеси у виробництві та сфері послуг
 13. Основи забезпечення якості на виробництві
 14. Динамічні вимірювання
 15. Методи та засоби вимірювань неелектричних величин
 16. Вимірювання ЕМС
 17. Стандартизація та сертифікація систем менеджменту
 18. Контроль та діагностика в технічних процесах
 19. Вимірювання у НВЧ діапазоні
 20. Сертифікація обчислювальних систем та мереж
 21. Автоматизація експериментальних досліджень

Спеціальність – Якість, стандартизація та сертифікація (ЯСС)

Ступінь магістра
1. Тестування та оцінювання якості програмних засобів
2. Теорія та техніка проведення метрологічної експертизи технічної документаціїbr />
3. Інформаційні технології в системах якості
4. Державні еталони України
5. Метрологічне забезпечення вимірювань
6. Сертифікація та управління персоналом
7. Стандартизація та сертифікація систем менеджменту
8. Контроль та діагностика в технічних процесах
9. Сертифікація обчислювальних систем та мереж

Спеціальність – Метрологія та вимірювальна техніка (МВТ)

Ступінь магістра
1. Тестування та оцінювання якості програмних засобів
2. Математичне моделювання та оптимізація засобів вимірювальної техніки
3. Міжнародні стандарти систем менеджменту
4. Державні еталони України
5. Програмне забезпечення інформаційно-вимірювальних систем і комплексів
6. Нормативна база акредитації установ в сфері технічного регулювання
7. Метрологія в нанотехнологіях
8. Теорія оцінювання якості вимірювань
9. Сучасні методи оцінки точності вимірювань

Спеціальність – Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції (МЗВЯП)

Ступінь магістра
1. Тестування та оцінювання якості програмних засобів
2. Математичне моделювання та оптимізація вимірювальних процесів
3. Метрологічне забезпечення інформаційно-вимірювальних систем
4. Державні еталони України
5. Програмне забезпечення інформаційно-вимірювальних систем і комплексів
6. Сертифікація та управління персоналом
7. Міжнародні стандарти систем менеджменту
8. Контроль та діагностика в технічних процесах
9. Сертифікація обчислювальних систем та мереж

Ступінь PhD
1. Сучасні методи забезпечення простежуваності вимірювань
2. Сучасні методи метрологічного забезпечення вимірювань
3. Теорія оцінювання якості вимірювань
4. Сучасні методи оцінювання точності вимірювань
5. Нормативна база уповноваження установ в сфері технічного регулювання
6. Нормативні основи забезпечення технічного регулювання
7. Спеціальні розділи математики
8. Методи комп’ютерного математичного моделювання вимірювальних процесів
9. Наукові основи створення сучасних інформаційно-вимірювальних систем і комплексів
10. Проектування інтелектуальних засобів вимірювальної техніки

зберегти цю сторінку в PDF