Про кафедру

Навчання

Студенти детально вивчають предмети, пов’язані не лише з експлуатацією,  але й з проектуванням вимірювальних приладів та пристроїв.

Для залучення молоді до наукової роботи організовано університетські науково-дослідні лабораторії:

 • інформаційно-вимірювальних технологій,
 • теоретичної метрології;
 • основ метрології та вимірювальної техніки;
 • систем якості, стандартизації та сертифікації.

У межах семінарів студентам й аспірантам читають лекції провідні вітчизняні та зарубіжні вчені, молодь і педагоги опановують розмовну й технічну англійську мову для подальшого викладання дисциплін іноземним слухачам і успішного проходження закордонного наукового стажування.

При кафедрі створено науково-освітній випробувальний центр та акредитовано орган із сертифікації, що спеціалізується на сертифікації програмного забезпечення 

Навчальні плани

бакалаври:

 • 6.051001 – метрологія та інформаційно-вимірювальні технології, фахівець із метрології,
 • 6.051002 – метрологія, стандартизація та сертифікація, фахівець із стандартизації, сертифікації та якості;

спеціалісти:

 • 7.05100101 – метрологія та вимірювальна техніка, інженер з метрології,
 • 7.05100201 – метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції, інженер з якості,
 • 7.000001 – якість, стандартизація та сертифікація, інженер із стандартизації та якості;

магістри:

 • 8.05100101 – метрологія та вимірювальна техніка, науковий співробітник в галузі метрології,
 • 8.05100201 – метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції, науковий співробітник в галузі якості,
 • 8.000001 – якість, стандартизація та сертифікація, науковий співробітник в галузі стандартизації та якості.

Наука та міжнародне співробітництво

Пріоритети міжнародної діяльності – співпраця з європейськими університетами у межах міжнародних відносин з метрологами Болгарії, Словаччини, Польщі, Німеччини, Португалії, Росії та Білорусі.

Учені й студенти кафедри щорічно беруть участь у міжнародних конференціях та семінарах, мають доступ до нових технологій, програмних продуктів, апаратури європейських фірм та університетів.

На базі кафедри щороку проводиться міжнародний семінар з оцінки результатів вимірювань, а також Всеукраїнська олімпіада з метрології та інформаційно-вимірювальних технологій.

Наукові школи:

 1. Моделювання та проектування засобів вимірювальної техніки (науковий керівник – д.т.н., проф. Руженцев І.В.).
 2. Оцінка невизначеності вимірювань (науковий керівник – д.т.н., проф. Захаров І.П.).
 3. Створення систем менеджменту якості (науковий керівник – к.т.н., проф. Єгоров А.Б.).

Аспірантура та докторантура за спеціальностями:

 • 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення,
 • 05.01.08 – радіовимірювальні прилади.

Наукові керівники:

 1. І.В. Руженцев, доктор технічних наук, професор;
 2. І.П. Захаров, доктор технічних наук, професор;
 3. А.Б. Єгоров, кандидат технічних наук, професор;
 4. О.В. Запорожець, кандидат технічних наук, доцент;
 5. О.М. Нікітенко, кандидат технічних наук, доцент. 

зберегти цю сторінку в PDF