Кафедра метрології та технічної експертизи (МТЕ)

Заснована у 1963 році як кафедра радіовимірювань. З 1995 року – кафедра метрології та вимірювальної техніки. З 2016 року – кафедра метрології та технічної експертизи.

Контакти

корпус «з», 5 поверх,
кімн. 19 «з» – 22 «з»,
50 «з» – 55 «з»

+38 (057) 702-13-31

d_mme@nure.ua

Ігор Вікторович Руженцев

Зав. кафедри
Ігор Вікторович Руженцев

доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії наук прикладної радіоелектроніки та Академії економічної кібернетики.

Основні функції

Кафедра готує фахівців (бакалавр, спеціаліст, магістр) за напрямами: 

 • 6.051001 – метрологія та інформаційно-вимірювальні технології,
 • 6.051002 – метрологія, стандартизація та сертифікація;

спеціальності:

 • 7.05100101 – метрологія та вимірювальна техніка,
 • 7.05100201 – метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції,
 • 7.000001 – якість, стандартизація та сертифікація, 
 • 8.05100101 – метрологія та вимірювальна техніка,
 • 8.05100201 – метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції,
 • 8.000001 – якість, стандартизація та сертифікація.

Наукові напрямки кафедри

 • моделювання та проектування засобів вимірювальної техніки;
 • обробка та оцінка результатів вимірювань;
 • створення систем менеджменту якості.