Про факультет

Загальні відомості

Факультет об’єднує 140 викладачів та співробітників (67 кандидатів наук та доцентів, 21 доктора наук, професора), та 1000 студентів. Першим кроком до створення факультету стало відкриття у 1975 р. спеціальності багатоканальний електрозв’язок. Попит на молодих спеціалістів був дуже високим не лише в Україні, а й далеко за її межами, тому кількість держбюджетних місць із 25 швидко зросла до 75. У 1990 р. розпочалася підготовка студентів за фахом – метрологія, стандартизація і управління якістю, а в 1995 р. на базі радіотехнічного факультету було створено факультет телекомунікації та вимірювальної техніки. До його складу ввійшли кафедри телекомунікаційних систем, мереж зв’язку і метрології та вимірювальної техніки. Водночас розпочато підготовку фахівців за новими спеціальностями: захист інформації у телекомунікаційних системах, багатоканальний електрозв’язок, метрологія, стандартизація і сертифікація. У 1997 р. відкрито ще дві спеціальності — мереж зв’язку та автоматичного електрозв’язку.

З 1998 р. факультет готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів за трьома напрямами: телекомунікаційні системи та мережі, інформаційні мережі зв’язку, метрологія та вимірювальна техніка.

У зв’язку зі зростанням попиту на ринку праці в 2007 р. напрям підготовки змінився: спеціальність метрологія та вимірювальна техніка трансформувалася у дві нових — метрологія та інформаційно-вимірювальні технології та метрологія, стандартизація і сертифікація, а також з’явилася нова спеціальність – управління інформаційною безпекою.

Кафедри факультету: телекомунікаційних систем (завідувач професор В.В. Поповський), мереж зв’язку (завідувач професор В.М. Безрук), метрології та вимірювальної техніки (завідувач професор І.В. Руженцев)

Навчання

Факультет готує фахівців за чотирма напрямами рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр: 6.050903 – телекомунікації (7.05090301, 8.05090301 – телекомунікаційні системи та мережі; 7.05090302, 8.05090302 – інформаційні мережі зв’язку); 6.051002 – метрологія, стандартизація та сертифікація (7.051002, 8.051002 – метрологічне забезпечення в якості продукції), 6.051001 – метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» (7.051001, 8.050201 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології); 7.000001, 8.000001 – якість, стандартизація та сертифікація; 6.170103 – управління інформаційною безпекою (7.170103, 8.170103 – адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації).

На факультеті навчається понад 300 іноземних студентів. Викладання здійснюється російською, українською та англійською мовами.

Наука та міжнародне співробітництво

За час існування факультету тут підготовлено понад 2000 висококваліфікованих випускників, які працюють у провідних телекомунікаційних компаніях як України (ВАТ «Укртелеком», Київстар, МТС, Life), так і за її межами (Ericsson, Nokia, PeopleNet), різноманітних банківських установах, метрологічних організаціях та відділах.

Основні наукові напрями факультету тісно пов’язані з навчальним процесом і спеціальностями факультету. Гордістю факультету є навчальні лабораторії, обладнані найсучаснішим телекомунікаційним приладами, де студенти, поряд з навичками та вмінням, можуть отримати додаткові дипломи та сертифікати світових телекомунікаційних лідерів – фірм D-Link, Cisco, Samsung.

Єдність сучасних лабораторій та досвідченого науково-педагогічного складу дозволила факультету стати лідером по підготовці фахівців з телекомунікацій, управління інформаційною безпекою та метрологічних спеціальностей в Україні. Протягом останніх років студенти факультету постійно посідають призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах та Всеукраїнських конкурсах наукових робіт. Найвищими досягненнями студентів є перемоги та призові місця у 2010, 2011 роках на Східноєвропейських олімпіадах з мережних технологій Cisco та Всеукраїнських олімпіадах з телекомунікацій.

З виходом на новий рівень підготовки розширились і зовнішні зв’язки факультету. В Україні факультет майже з самого початку плідно співпрацює з усіма провідними навчальними закладами за профілем факультету, а за межами України налагоджена навчально-наукова співпраця з університетами Польщі, Болгарії, Німеччини, В’єтнаму. Студенти мають змогу отримати подвійну магістратуру, готуються програми для стажування викладачів і науковців у закордонних університетах.

зберегти цю сторінку в PDF