Олександр Миколайович Бітченко

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем (РТІКС) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олександр Миколайович Бітченко

+38 (057) 702-14-44

oleksandr.bitchenko@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-4561-1046
Scopus ID: 57191955871
Researcher ID: V-6597-2017
Google Академія

Освіта

1970 р. – закінчив Харківський електротехнікум зв’язку за спеціальністю телевізійна техніка і радіорелейний зв’язок.

1979 р. – закінчив Український заочний політехнічний інститут за спеціальністю автоматика і телемеханіка.

1980 р. – молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник кафедри радіоелектроніки і комп’ютерних систем Української інженерно-педагогічної академії.

1990 р. –  кандидат технічних наук, захистив кандидатську дисертацію за спеціальностями: 05.13.05 – Елементи і пристрої обчислювальної техніки і систем управління; 05.13.07 – Автоматичне управління і регулювання, управління технологічними процесами /за галузями/.

1993 р. – доцент кафедри радіоелектроніки і комп’ютерних систем Української інженерно-педагогічної академії.

1994 р. – доцент.

1997-2001 рр. – старший науковий співробітник лабораторії спеціалізованих радіоелектронних систем Харківського технічного університету радіоелектроніки.

2000 р. – завідувач кафедри радіоелектроніки і комп’ютерних систем.

2008 р. – доцент кафедри електроніки і комп’ютерних технологій систем управління Української інженерно-педагогічної академії.

2016 р. – доцент кафедри радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки. 

Навчальна робота

Лекційні курси: електроніка і мікросхемотехніка, аналогові елементи і пристрої, мікропроцесори і мікроконтролери, проектування і програмування мікропроцесорних пристроїв, проектування комп’ютеризованих систем управління, конструювання і технологія виробництва радіоелектронної апаратури.

Автор 4-х підручників за дисциплінами які викладаються, одного навчального  посібника і понад 50 навчально-методичних розробок. 

Наукова робота

Коло наукових інтересів:

- дослідження і розробка цифрових систем передачі інформації;

- розробка систем контролю, вимірів і керування різними об’єктами та технологічними процесами.

Був відповідальним виконавцем автоматизованої системи виготовлення вологостійкого гофрованого паперу на основі якого було розроблено і виготовлено кілька поколінь високопродуктивних градирень (водоохолоджуючих агрегатів).

Співавтор декількох розробок систем ущільнення телефонних каналів, які впроваджені у ВАТ «Укртелеком» і встановлені на різних сегментах телекомунікаційної мережі України.

Нагороди та премії

1970 р. – медаль «За доблестный труд».

1991 р. – золота медаль ВДНГ СРСР (у складі авторського колективу) за створення малогабаритної високопродуктивної градирні потужністю 1 млн. кілокалорій за годину. 

Інші відомості

Народився 14 листопада 1949 р.


Публікації та патенти

Опубліковано близько 140 наукових праць і навчально-методичних розробок. З них 4 підручники, 1 навчальний посібник, понад 30 статей у спеціалізованих журналах і міжнародних базах даних, 10 авторських свідоцтв СРСР і патентів України

Основні наукові праці:

  1. Патент UA №78136. Пристрій для передачі інформації / Бітченко О.М., Коняхін Г.Ф.,Макаров Л.Б. /МПК G08C 19/28, бюл.№5 від 11.03.2013
  2. Патент UA №78138. Пристрій для прийому інформації / Бітченко О.М., Коняхін Г.Ф.,Макаров Л.Б. /МПК G08C 19/28, бюл.№5 від 11.03.2013
  3. Неалгебраїчний декодер коригувальних кодів./ Бітченко О.М., Макаров Л.Б., Цопа О.І., Коняхін Г.Ф./ Радиотехника. Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник.-2013.- Выпуск № 172. С. 134-140
  4. Повышение эффективности неалгебраического декодера корректирующих кодов системы связи./ Бітченко О.М., Л. Б. Макаров, А. И. Цопа, Д. Г. Ганшин/ Радиотехника. Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник. – 2014.– Выпуск №178. – С.31-40.
  5. Enthropian estimation of immunity in communication systems./ Makarov L.B., Bitchenko O.M.,Tsopa O. I. ,Kuznetsov A. A./ International journal «Telecommunication and Radio Engineering». – Begell House, 2014. – Vol. 73(17). – P. –1561-1573.
  6.  Analysis of structural secrecy of multi-frequency signals of broadband communication systems/ D.G. Ganshyn, A.A. Dudka, A.I. Tsopa., Bitchenko A.N./ International journal «Telecommunication and Radio Engineering». – Begell House, 2016. – Vol. 75(13). – P.1209-1219.