Олександр Іванович Цопа

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем (РТІКС) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки
Олександр Іванович Цопа

Адрес: Україна, 61166, Харків, пр. Леніна, 14.

+38 (057) 702-14-14

knure-res@kharkov.ukrtel.net

knure.video@gmail.com

Інші відомості

Народився 2 березня 1950 р. в Харкові. Захоплення: подорожі, гірські лижі.

Громадська та міжнародна діяльність

Член спеціалізованої ради з захисту докторських дисертацій, спеціальність у раді «Системи захисту інформації».
Постійний рецензент науково-технічного журналу «Технологія і конструювання в електронній апаратурі», що входить до переліку журналів ВАК України.

Нагороди та премії

Дипломи та медалі ВДНГ СРСР і України за різні розробки. У 2005 р. за багаторічну та сумлінну науково-педагогічну роботу та в зв’язку з 75-річчям ХНУРЕ, нагороджений Почесним знаком ХНУРЕ «За заслуги». У 2012 р. нагороджений Почесною грамотою Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

Освіта

1972 р. – з відзнакою закінчив радіотехнічний факультет Харківського інституту радіоелектроніки за спеціальністю радіотехніка і був направлений за розподілом інженером в КБ «Електроприладобудування» (НВО «Хартрон» у Харкові), де брав безпосередню участь у розробці мікроелектронних блоків спеціальних систем автоматичного управління і БЦВМ.
2006р. –- захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю телекомунікаційні системи та мережі. Тема дисертації: «Удосконалення систем передачі інформації провідними каналами зв’язку на основі xDSL технологій».
З вересня 2006 р. – доцент кафедри основ радіотехніки ХНУРЕ.
З 2007 р. – академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки.
З 2009 по 2011 р. навчання в докторантурі ХНУРЕ на кафедрі основ радіотехніки за спеціальністю радіотехнічні та телевізійні системи.
У грудні 2011 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю системи захисту інформації.
З 2012 р. працює професором кафедри основ радіотехніки ХНУРЕ.
В березня 2014 р. призначений завідувачем кафедри радіоелектронних пристроїв ХНУРЕ.

Навчальна робота

З 2006 р. – науковий керівник загальноуніверситетської навчально-наукової лабораторії ХНУРЕ «Відеокомунікаційні технології та системи» (УНЛ ВКТС), яка забезпечує технічну підтримку під час реалізації різних Міжнародних навчальних проектів та впровадженні в навчальний процес ХНУРЕ інноваційних методів навчання.
Ініціатор відкриття на кафедрі РЕУ нової магістерської програми навчання «Інформаційно-комунікаційні технології».
Лекційні курси: інформаційні мережі з радіодоступом, захист інформації в інформаційних мережах, аналогові електронні пристрої, радіоприймальні пристрої, засоби прийому та обробки інформації в системах ТЗІ, архітектура та програмування мікроконтролерів.

Наукова робота

Коло наукових інтересів: дослідження та розробка проводових і безпроводових цифрових систем передачі мультимедійної інформації. Методи і засоби захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

З 1975 р. працює в науково-дослідній лабораторії кафедри радіоелектроніки Українського заочного політехнічного інституту, де тривалий час займався науковими розробками і дослідженнями в галузі систем автоматичного управління і систем автоматизованого контролю радіоелектронної апаратури.
C 1991 по 1996 роки працював технічним директором науково-виробничої фірми «Наірі» (Харків), де організував розробку, виробництво і впровадження в мережі різної телекомунікаційної апаратури.
1997р. –- запрошений ректором М.Ф. Бондаренком на роботу керівником проекту в нову лабораторію спеціалізованих радіоелектронних систем Харківського технічного університету радіоелектроніки.
З 2001 р. працює на посаді старшого наукового співробітника лабораторії проектування засобів доступу до інформаційних мереж кафедри радіоелектронних систем Харківського національного університету радіоелектроніки.
У 2007 р. присвоєно вчене звання старший науковий співробітник за спеціальністю телекомунікаційні системи та мережі.
У 2009 р. був науковим керівником (ментором) студентської команди радіотехнічного факультету ХНУРЕ «Itellectronics», бронзового призера всесвітнього студентського конкурсу Imagine Cup 2009 в номінації розробка вбудованих систем (Embedded development).
Учасник декількох міжнародних форумів розробників фірм Intel і Microsoft. Багато його розробки відзначені дипломами і медалями різних міжнародних виставок, впроваджені у ВАТ «Укртелеком» і встановлені на різних сегментах відомчих мереж і телекомунікаційної мережі України.
Є науковим керівником науково-дослідної лабораторії «Проектування цифрових систем передачі інформації та програмно-апаратних платформ».
Керує науковою роботою аспірантів за двома спеціальностями: 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи; 05.13.21 – системи захисту інформації.
Підготував двох кандидатів наук.


Публікації та патенти

Опублікував монографію, навчальний посібник, понад 100 статей і тез доповідей, має 28 авторських свідоцтв СРСР і 3 патенти України.
Основні наукові роботи:

1. Методы прогнозирования защищенности ведомственных систем связи, основанные на концепции отводного канала. / Под редакцией А. И. Цопы и В. М. Шокало. – Харьков: КП «Городская типография», 2011. – 502 с.

2. Цопа А. И. и др. Производительность и помехозащищенность радиоканалов систем абонентского радиодоступа. Учебное пособие. / Под редакцией В. М. Шокало и В. А. Хорошко. – Харьков: КП «Городская типография», 2011. – 294 с.

3. Tsopa O. I., Shokalo V. M. and others. Performance analysis and noise immunity WiMAX radio channel. Chapter book: «Advanced Transmission Techniques in WiMAX» / Edited by: Prof. R. Hincapie. – InTECH, Croatia, 2011.

4. Tsopa OI. Performance Evaluation of Adaptational  Mechanism of WiMAX  Wireless  Communication System based on PSNR Metric in Multimedia Information Transmission. // A. V. Ivzhenko,  A. I. Tsopa // International journal «Telecommunication and Radio Engineering». – Begell House, 2014. – Vol. 73(10). – P. 881-898.

5. Патент України № 104470,  MKI  H04J 11/00,  H04L 1/24,  H04W 4/20, H04W 24/04. Спосіб управління адаптивною модуляцією та кодуванням в безпроводових мережах і пристрій для його здійснення.  / О. І. Цопа, О. В. Івженко – Заявка  № a2012 00040 від 3.01.2012 р. –  Бюл.  № 13. – 2014.  – 7 c.