Микола Вікторович Руженцев

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем (РТІКС) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Микола Вікторович Руженцев

+38 (057) 702-14-44

mykola.ruzhentsev@nure.ua

Освіта

1976 р. – закінчив факультет електроніки Харківського інституту радіоелектроніки за спеціальністю електронні прилади і був направлений за розподілом інженером в Інститут радіофізики та електроніки Академії наук УРСР, де брав безпосередню участь в дослідженнях радіофізичних властивостей навколишнього середовища в інтересах оборонного комплексу.
У червні 1988 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю радіофізика, включаючи квантову.
1985–2012 рр. працював у відділі Мікрохвильової радіоспектрометрії в Радіоастрономічному інституті Національної академії наук України на посадах старшого наукового співробітника та заступника завідувача відділу.
У вересні 2012 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю радіотехнічні та телевізійні системи. Тема дисертації: «Розвиток теорії та вдосконалення радіометричних систем дистанційного зондування навколишнього середовища міліметрового діапазону хвиль».
2012 р. – провідний науковий співробітник НДЧ ХНУРЕ.
1999–2013 рр. – доцент кафедри космічної радіофізики ХНУ ім. В.Н. Каразіна.
2015 р. – професор кафедри радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем ХНУРЕ.
2016 р. – професор кафедри радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем ХНУРЕ за сумісництвом, основне місце роботи – провідний науковий співробітник кафедри проектування РЕС літальних апаратів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ».

Навчальна робота

Лекційні курси для магістрів і аспірантів: радіометри і радіотелескопи, методи радіоастрономічних експериментів, особливості захисту інформації радіосистем міліметрового діапазону радіохвиль – наукові та прикладні аспекти, методологія наукових досліджень, основи наукових досліджень, організація науки та авторське право, основи наукових досліджень.

Наукова робота

Коло наукових інтересів: експериментальні й теоретичні дослідження в галузі розробки методів, апаратури й результатів дистанційного зондування земної поверхні та атмосфери в міліметровому діапазоні хвиль, а також в галузі радіоастрономічних спостережень Сонця.
З 1976 р. працює в проблемній науково-дослідній лабораторії міністерства оборони в ІРЕ АН УРСР, де тривалий час займався науковими розробками та дослідженнями в галузі радіофізичних властивостей природних об’єктів і об’єктів техніки.
З 1986 р. по 2012 р. працював у РІ НАНУ, де займався радіофізичними дослідженнями земної поверхні та атмосфери Землі й Сонця, а також розвитком апаратурно-методичного забезпечення цих досліджень в міліметровому діапазоні хвиль.
У 2012 р. в ХНУРЕ організував розробку та побудову радіометричної апаратури в діапазоні 40 ГГц.
З 2016 р. в ХАІ бере участь у розробках з розвитку апаратурно-алгоритмічного забезпечення методів радіометрії навколишнього середовища.

Громадська та міжнародна діяльність

Голова ДЕК на факультеті радіотехнічних систем літальних апаратів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ».
Організатор і голова секцій «Зволоження ґрунту» і «Виснаження озонового шару Землі» на міжнародних конференціях в Італії та Азербайджані. Дійсний член Нью-Йоркської академії наук.


Публікації та патенти

Опублікував монографію та понад 120 наукових статей й тез доповідей.
Основні наукові роботи:

  1. Ruzhentsev N.V. and Churilov V.P. Terrain radiation - measurement investigation at 3-mm wave band //International Journal of Infrared and Millimeter Waves, 1996,v.17, N 2, p. 433-449.
  2. N.V. Ruzhentsev and Yu.A.Kuzmenko Flare angle changes antenna of the millimeter wave band // International Journal of Infrared and Millimeter Waves,1996, v.17, N4, pp.779-784
  3. N.V. Ruzhentsev Peculiarities of vertical atmosphere absorption in the millimeter wave band // Radio Science, v. 38, N 3, 2003, 8043, pp.Mar 8-1 – 8-7, doi:10.1029/2002RS002668
  4. N.V. Ruzhentsev, A.S. Mihailov The capabilities of the calculated approach for the astroclimatic assessment in radioastronomy \\ Natural Science, Vol.2, No.5, р. 427-431 (2010)
  5. Руженцев Н.В. Вертикальное атмосферное ослабление радиоволн миллиметрового диапазона //Издательство LAMBERT Academic Publishing (Германия), 2015, 128 стр.