Лілія Федорівна Сайківська

Кандидат технічних наук, доцент кафедри радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем (РТІКС) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Лілія Федорівна Сайківська

+38 (057) 702-14-44

liliia.saikivska@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-4139-7732
Scopus ID: 35300511900
Researcher ID: V-3007-2017
Google Академія

Освіта

В 1997 р. Сайківська Л.Ф. з відзнакою закінчила Смілянський радіотехнікум за спеціальністю «Радіоапаратобудування» та вступила до Харківського національного університету радіоелектроніки на радіотехнічний факультет.

В 2002 р. закінчила навчання в Харківському національному університеті радіоелектроніки та отримала кваліфікацію радіоінженера з спеціальності «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси».

З 2005 р. по 2006 р. працювала на кафедрі радіоелектронних пристроїв стажистом-дослідником.

У 2006 р. вступила до аспірантури ХНУРЕ на кафедру радіоелектронних пристроїв.

З 2009 р. асистент, потім старший викладач кафедри основ радіотехніки ХНУРЕ.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію «Інформаційна технологія оцінки функціонального стану оператора зорового профілю» по спеціальності 05.13.09 – Медична та біологічна інформатика і кібернетика.

З вересня 2014 р. доцент кафедри радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем ХНУРЕ.

Наукова робота

Коло наукових інтересів: дослідження і розробка вбудованих інформаційно-комунікаційних систем на базі сучасних мікроконтролерів і програмованих логічних інтегральних схем стосовно біомедицини. 

Навчальна робота

Лекційні курси: архітектура AVR та PIC мікроконтроллерів; мікроконтролери в РЕА; теорія автоматичного та адаптивного управління.


Публікації та патенти

24 публікації (10 статей) та 1 патент. Серед них:

  1. Подходы к моделированию функционального состояния зрительной системы /М.Л.Кочина, С.Н. Лад, Л.Ф.Сайковская [и др.] // Кибернетика и вычислительная техника 2009. – вып. 159. – С. 19-27.
  2. Сайковская Л.Ф. Устройства для исследования временных характеристик ЦНС человека / Л.Ф. Сайковская // Радиотехника: Всеукаинский межведомственный научно-технический сборник – 2012. – вып. 169. С. 87-90.
  3. Сайковская Л.Ф. Аппаратное обеспечение оценки функционального состояния оператора зрительного профиля / Л.Ф. Сайковская // Радиотехника: Всеукаинский межведомственный научно-технический сборник - 2014. – вып. 179, с. 94-99.
  4. Сайковская Л.Ф. Использование корреляционного метода для оценки текущего состояния оператора зрительного профиля / Л.Ф. Сайковская // Збірник наукових парць «Системи обробки інформації» - 2015. - № 7 (132) - С. 178-181.
  5. Сайківська Л.Ф. Розробка та використання інформаційної технології для оцінки функціонального стану оператора зорового профілю / Л.Ф. Сайковская // Международный научный журнал «Технологический аудит и резервы производства» – 2015. - №4/2 (24) – с. 45-48.