Ірина Вікторівна Свид

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем (РТІКС), начальник відділу організації навчального процесу
Ірина Вікторівна Свид

+38 (057) 702-14-44

iryna.svyd@nure.ua

svіd_іv@ukr.net

Інші відомості

Народилася 27 серпня 1974 р. Захоплення: вишивання хрестиком, розробка та в’язання іграшок.

Освіта

1993 р. – закінчила з відзнакою Харківський електромеханічний технікум транспортного будівництва за спеціальністю електрозв’язок на транспорті.

1998 р. – технік з навчального процесу кафедри мереж зв’язку Харківського технічного університету радіоелектроніки.

2000 р. – закінчила з відзнакою Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХТУРЕ) за спеціальністю багатоканальний електрозв’язок.

2000 р. – інженер з навчального процесу; 2002 р. – асистент; 2003 р. – старший викладач кафедри мереж зв’язку ХТУРЕ.

2012 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи. Тема дисертації – «Методи підвищення завадостійкості каналів передачі інформації запитальних систем спостереження повітряного простору».

2012 р. – доцент кафедри мереж зв’язку ХНУРЕ. У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри мереж зв’язку.

2013-2016 р. – заступник декана радіотехнічного факультету з навчально-методичної роботи.

2014 р. – доцент кафедри радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем.

2016 р. – начальник відділу організації навчального процесу

Навчальна робота

Викладає дисципліни: мережеві інформаційно-комунікаційні технології; стільникові мережі зв’язку; архітектура AVR та PIC мікроконтроллерів; мова програмування Assembler.

Наукова робота

Напрямки наукових досліджень

 • методи підвищення завадостійкості каналів передачі інформації;
 • інформаційне забезпечення систем управління;
 • управління інформаційними мережами, управління якістю послуг в мережах зв’язку;
 • нейротехнології в телекомунікаціях;
 • проектування та оптимізація мереж зв’язку.

Публікації та патенти

Має близько 80 публікацій, серед них є два навчальних посібники з грифом МОН, одна монографія, сім патентів України на корисну модель.
Основні наукові роботи:

 1. Бідний Ю.М., Свид І.В., Малінін О.П., Колтун Ю.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дослідження мережних технологій за допомогою програмних засобів NetCracker. – Харків: ХНУРЕ, 2005. – 92 с.
 2. Методичні вказівки до самостійної роботі студентів з дисципліни «Керування інформаційними мережами» для студентів спеціальності 7.092402 «Інформаційні мережі зв’язку» / Упроряд.: І.В. Свид, І.В. Філіппенко – Харків: ХНУРЕ, 2010. – 28с.
 3. Bezruk V.M., Svid I.V., Korsun I.V. Multicriteria optimization of management of the packet switching network // Telecommunications and Radio Engineering. – 2008. – 67(1). – P. 23-32.
 4. Безрук В.М., Свид І.В., Корсун І.В. «Нейронні технології в телекомунікаціях та системах управління»: Навч. посібник с грифом МОН. – Харків, СМІТ, 2008. – 230 с.
 5. Пат. 58523, МПК (2011.01) Н04L 12/00. Запитальний спосіб передачі інформації / І.І.Обод, І.В.Свид.; власник Харківський національний університет радіоелектроніки. – № u201013578; заявл. 15.11.2010; опубл. 11.04.2011, Бюл. № 7 – 4 c.
 6. Ємельянов В.В., Свид І.В. Системи стільникового рухомого радіозв'язку: навч. посіб. с грифом МОН. – Харків, ТОВ «Компанія СМІТ», 2011. – 336 с.
 7. Безрук В.М., Бідний Ю.М., Колтун Ю.М., Астраханцев А.А., Свид І.В., Ширяєв А.В., Харченко Н.А. Інформаційні мережі зв’язку. Ч.2. Телекомунікаціійні технології стаціонарних мереж зв’язку: навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2011. – 492 с.
 8. Обод І.І., Свид І.В., Штих І.А. Завадозахищенність запитальних систем спостереження повітряного простору: монографія. За заг. ред. І.І. Обода. – Харків: ХНУРЕ, 2014. – 312 с.