Інна Анатоліївна Штих

Старший викладач кафедри радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем (РТІКС), Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Інна Анатоліївна Штих

+38 (057) 702-14-14

inna.shtykh@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-8225-5407
Researcher ID: V-4007-2017
Google Академія

Освіта

2013 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю інформаційні мережі зв’язку.
2012 р. – старший лаборант кафедри мереж зв’язку ХНУРЕ.
2013 р. – інженер та асистент кафедри мереж зв’язку ХНУРЕ.
2016 р. – старший викладач кафедри радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем.

Навчальна робота

Заняття з дисциплін: мережеві інформаційно-комунікаційні технології; інформаційно-комунікаційні системи; платформи корпоративних інформаційних систем; інформаційно-комунікаційні технології в освіті.


Публікації та патенти

Має близько 15 публікацій, серед них одна монографія та один патент України на корисну модель.
Основні наукові роботи:

  1. Обод І.І., Свид І.В., Штих І.А. Завадозахищеність запитальних систем спостереження повітряного простору: монографія. За заг. ред. І.І. Обода. – Харків: ХНУРЕ, 2014. – 312 с.
  2. І.І. Обод, І.В. Свид, І.А. Штих. Завадозахищеність ідентифікаційних систем ближньої дії. // Системи обробки інформації: збірник наукових праць. – Х.: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2014 – Вип. 5 (121) – С. 77-79.
  3. Обод, І.В. Свид, І.А. Штих. Методи підвищення завадозахищеності ідентифікаційних систем ближньої дії. // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління: Матеріали четвертої міжнародної науково-технічної конференції. – Полтава: ПНТУ; Баку; ВА ЗС АР; Бєлгород: НДУ «БєлДУ»; Кіровоград: КЛА НАУ; Харків: ДП «ХНДІ ТМ», 2014 – С. 8.