Анатолій Олександрович Мерзлікін

Асистент кафедри радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем (РТІКС) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Анатолій Олександрович Мерзлікін

+38 (057) 702-14-44

anatolii.merzlikin@nure.ua

ORCID iD: 0000-0003-1604-8837
Researcher ID: V-8619-2017
Google Scholar

Освіта

2017 р. – закінчив з відзнакою Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю радіоелектронні пристрої , системи та комплекси.
У 2017 р. вступив до аспірантури ХНУРЕ на кафедру РТІКС
2017 р. – інженер та асистент кафедри РТІКС ХНУРЕ.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: методи конструювання та моделювання РЕА, проектування інформаційно-комунікаційних систем, радіоприймальні пристрої, цифрові пристрої.

Наукова робота

Коло наукових інтересів – Методи підвищення якості інформаційного забезпечення запитальних систем спостереження. Завадозахищеність мелліметрового діапазону хвиль.


Публікації та патенти

6 публікацій. Основні наукові роботи:

  1. Обод І.І., Стрельницький О.О., Алфьоров М.Є., Мерзлікін А.О. Аналіз внутрішньо системних завад в запитальних системах спостереження повітряного простору. // Системи обробки інформації: збірник наукових праць. – Х.: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2016. – Вип. 9 (146). – С. 38-40.
  2. Мерзлікін А.О. Дослідження інформаційного забезпечення запитальної системи спостереження. Науковий керівник – к.т.н, доц. Свид І.В. – 21-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке». Сб. материалов форума. Т. 3. – Харьков: ХНУРЭ, 2017 – С. 142-143.
  3. Оценка условий распространения сигнала миллиметрового диапазона волн. /А.А. Мерзликин, А.И. Цопа// Материалы 6-го Международного радиоэлектронного форума «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития» (МРФ-2017). – Харьков, 2017.