Дисципліни вільного вибору студента

Перелік вибіркових дисциплін
кафедри радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем

Спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
Спеціалізація «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси»

Ступінь бакалавра

Мережеві інформаційно-комунікаційні технології
Архітектура AVR та PIC мікроконтролерів
Архітектура ПЛІС
Мікроконтролери в РЕА
Схемотехніка РЕП на ПЛІС та МК
Синтез цифрових пристроїв на ПЛІС
Датчики в радіоелектронних пристроях
Мультимедійні технології
Вбудовані системи

Ступінь магістра

Сенсорні мережі
Цифрові сигнальні мікропроцесори
Широкосмугові технології передачі інформації
Мікропроцесори та мікроконтролери для вбудованих ІКС

Ступінь доктора PhD

Методи планування експерименту та обробки експериментальних даних
Особливості побудови радіосистем міліметрового діапазону радіохвиль
Сучасні методи захисту інформації на фізичному рівні інформаційно-комунікаційних систем
Цифрові системи передачі інформації нового покоління
Сучасні методи та засоби підвищення завадозахищеності інформаційно-комунікаційних систем
Лідарні методи дослідження атмосфери Землі

Спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
Спеціалізація «Інженерія відновлюваних джерел енергії»

Ступінь магістра

Технології геліотермальної енергетики
Інформаційно-комунікаційні технології (ІВДЕ)
Інтелектуальні технології в альтернативній енергетиці
Надійність і безпека інженерних систем
Моніторинг навколишнього середовища
Моделювання та проектування інженерних систем
Бази даних в енергетичних системах
Сенсорні мережі

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
Спеціалізація «Інформаційно-комунікаційні технології»

Ступінь бакалавра

Основи побудови телекомунікаційних систем
Програмування мікроконтролерів на С++
Розробка вбудованих систем на Java
Нейронні технології в ТК
Відеокомунікаційні технології
Програмування мікроконтролерів

Ступінь магістра

Методи цифрової обробки сигналів
Широкосмугові технології передачі інформ
Мультимедійні технології
Сенсорні мережі
Іноваційніі технології

Спеціальність 125 «Кібербезпека»

Ступінь доктора PhD

Методи планування експерименту та обробки експериментальних даних
Сучасні методи захисту інформації на фізичному рівні інформаційно-комунікаційних систем
Методи та засоби захисту інформації в цифрових системах передачі інформації нового покоління
Особливості захисту інформації радіосистем міліметрового діапазону радіохвиль. Наукові та прикладні аспекти
Оптико-електронні засоби в системах технічного захисту інформації
Сучасні методи та засоби підвищення завадозахищеності інформаційно-комунікаційних систем

зберегти цю сторінку в PDF