Дисципліни вільного вибору студента

Перелік вибіркових дисциплін
кафедри радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем

Спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
Спеціалізація «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси»

Ступінь бакалавра

• Мережеві інформаційно-комунікаційні технології
• Архітектура AVR та PIC мікроконтролерів
• Архітектура ПЛІС
• Мікроконтролери в РЕА
• Схемотехніка РЕП на ПЛІС та МК
• Синтез цифрових пристроїв на ПЛІС
• Датчики в радіоелектронних пристроях
• Мультимедійні технології
• Вбудовані системи

Ступінь магістра

• Сенсорні мережі
• Цифрові сигнальні мікропроцесори
• Широкосмугові технології передачі інформації
• Мікропроцесори та мікроконтролери для вбудованих ІКС

Ступінь доктора PhD

• Методи планування експерименту та обробки експериментальних даних
• Особливості побудови радіосистем міліметрового діапазону радіохвиль
• Сучасні методи захисту інформації на фізичному рівні інформаційно-комунікаційних систем
• Цифрові системи передачі інформації нового покоління
• Сучасні методи та засоби підвищення завадозахищеності інформаційно-комунікаційних систем
• Лідарні методи дослідження атмосфери Землі

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
Спеціалізація «Інформаційно-комунікаційні технології»

Ступінь бакалавра

• Основи побудови телекомунікаційних систем
• Програмування мікроконтролерів на С++
• Розробка вбудованих систем на Java
• Нейронні технології в ТК
• Відеокомунікаційні технології
• Програмування мікроконтролерів

Ступінь магістра

• Методи цифрової обробки сигналів
• Широкосмугові технології передачі інформації
• Мультимедійні технології
• Сенсорні мережі
• Інноваційні технології

Спеціальність 125 «Кібербезпека»

Ступінь доктора PhD

• Сучасні методи захисту інформації на фізичному рівні інформаційно-комунікаційних систем
• Методи та засоби захисту інформації в цифрових системах передачі інформації нового покоління
• Особливості захисту інформації радіосистем міліметрового діапазону радіохвиль. Наукові та прикладні аспекти
• Оптико-електронні засоби в системах технічного захисту інформації.
• Сучасні методи та засоби підвищення завадозахищеності інформаційно-комунікаційних систем

зберегти цю сторінку в PDF