Про кафедру

Навчання

Кафедра готує фахівців (бакалавр, спеціалісті магістр) освітнього напряму 6.050901 «Радіотехніка», спеціальність 7.05090103, 8.05090103 «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси».

Матеріальна база кафедри забезпечує лабораторні цикли за такими базовими дисциплінами: засоби передавання інформації в системах ТЗІ; аналогові електронні пристрої; цифрові пристрої і мікропроцесори; прийом і обробка сигналів; електроживлення РЕЗ; основи програмування мікроконтролерів; архітектура ПЛІС; генерування та формування сигналів; радіоавтоматика, методи адаптації в радіотехніці.

У своїй діяльності кафедра спирається на філії, що представляють в Україні провідні наукові і виробничі підприємства з розробки медичної техніки, медичні центри, наукові центри, що ведуть дослідження фундаментальних фізичних проблем. Серед них АТ НДІ радіотехнічних вимірів (проф. Макаренко Б.И.), Харківський НДІ загальної і невідкладної хірургії (доц. Булага В.В), Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» (проф. Єгоров А.М., проф. Лонін Ю.Ф.), Інститут радіофізики і електроніки ім. А.Я. Усикова НАН України (проф. Прокопенко Ю.В.).

Для залучення студентів до наукової діяльності при кафедрі створено 4 студентські гуртки. 

Наука і міжнародне співробітництво

Наукові напрямки кафедри: метеорне розповсюдження радіохвиль; метеорний зв’язок і радіолокація, лідарні й оптико-електронні засоби в екології, народному господарстві і військовій справі, розробка лазерів і на їх основі – засобів контролю домішок техногенного походження в тропосфері та навколоземному просторі, розробка нових методів і пристроїв для оцінки фізіологічного і психофізичного стану людини.

Аспірантура за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні і телевізійні системи. Наукові керівники: О.І. Цопа – доктор технічних наук, професор; І.І. Обод – доктор технічних наук, професор; О.А. Зарудний – кандидат технічних наук, доцент; І.В. Свид– кандидат технічних наук, доцент.

зберегти цю сторінку в PDF