Про кафедру

Навчання

Кафедра веде підготовку студентів денної та заочної форм навчання:

  • бакалаврів і магістрів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за спеціалізаціями «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси» та «Інженерія відновлюваних джерел енергії»;
  • бакалаврів і магістрів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» за спеціалізаціями «Інформаційно-комунікаційні технології» та «Інформаційно-комунікаційні технології в нафтогазовому комплексі»;
  • бакалаврів і магістрів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» за спеціалізацією «Інформаційні технології інтернету речей».

Матеріальна база кафедри складається з спеціалізованих лабораторій: «Приймально-передавальних пристроїв», «Цифрових пристроїв», «Аналогових пристроїв і електроживлення», «Інформаційно-комунікаційних технологій», «Проектування програмно-апаратних платформ вбудованих систем» і науково-дослідних лабораторій: «відеокомунікаційної технологій і систем» і «Луч» (лідарного комплекс), які забезпечує лабораторні цикли з таких базових напрямках:
Спеціалізація «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси»
– Засоби передачі інформації в системах ТЗІ;
– Аналогові електронні пристрої;
– Цифрові пристрої та мікропроцесори;
– Приймання і обробка сигналів;
– Електроживлення РЕЗ;
– Основи програмування мікроконтролерів;
– Архітектура програмованих логічних інтегральних схем;
– Генерування і формування сигналів;
– Радіоавтоматика;
– Датчики і сенсорні мережі.

Спеціалізації «Інформаційно-комунікаційні технології» та «Інформаційно-комунікаційні технології в нафтогазовому комплексі»
– Основи теорії цифрового зв’язку;
– Інформаційно-комунікаційні системи;
– Системи мобільного зв’язку;
– Методи цифрової обробки сигналів;
– Мультимедійні технології;
– Мікроконтролери для вбудованих систем;
– Операційні системи вбудованих систем;
– Генерування і формування сигналів;
– Програмування вбудованих систем;
– Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

У своїй діяльності кафедра спирається на філії, які представляють в Україні провідні наукові та виробничі підприємства з розробки радіоелектронної апаратури різного призначення, наукові центри, які ведуть дослідження фундаментальних фізичних проблем. Серед них:
АТ НДІ радіотехнічних вимірювань (проф. Макаренко Б.І.),
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» (проф. Єгоров А.М., проф. Лонин Ю.Ф.),
Інститут радіофізики та електроніки ім. А Я. Усикова НАН України (проф. Величко А.Ф.),
ЦККБ «Протон» та інші.

Для організації навчального процесу – проведення лабораторних занять і проходження практик з студентами – університет укладає договори з профільними провідними підприємствами не тільки регіону і України, а також Польщі, Німеччини, Швеції та інших країн. Така практика дозволяє заздалегідь орієнтувати студентів на майбутнє місце роботи.

Для залучення студентів до наукової та іноваційної діяльності при кафедрі створено і діють 4 студентські гуртки за науковими напрямами кафедри.

Наука і міжнародне співробітництво

Наукові напрямки:

  • лідарні і оптико-електронні засоби в екології, народному господарстві та військовій справі, розробка лазерів і на їх основі – засобів контролю домішок техногенного походження в тропосфері та навколоземному просторі;
  • інженерія відновлюваних джерел живлення;
  • дослідження і розробка проводових і безпроводових цифрових систем передачі мультимедійної інформації;
  • дослідження і розробка вбудованих інформаційно-комунікаційних систем на базі сучасних мікроконтролерів і програмованих логічних інтегральних схем;
  • методи і засоби захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах;
  • методи підвищення завадозахищеності каналів передачі інформації в інформаційно-комунікаційних системах різного призначення;
  • особливості побудови радіосистем міліметрового діапазону радіохвиль.

В рамках міжнародного співробітництва кафедра співпрацює з міжнародними компаніями GlobalLogic (США), Microsoft (США), Triol (Росія), Owen (Росія), SMF Maschinenfabrik GmbH (Польща) в рамках укладення договорів про науково-технічне співробітництво та співробітництво у підготовці кадрів.

Студенти кафедри за допомогою відеозв’язку мають можливість брати участь у міжнародних конкурсах, конференціях і міжнародних навчальних проектах в навчально-наукової лабораторії «Відеокомунікаційних технологій і систем».

Співпраця з передовими IT-компаніями дозволяє створити хороші умови для розвитку інноваційних ідей студентів і впровадження їх в конкретні проекти і розробки, забезпечує працевлаштування випускників.

Аспірантура за спеціальностями:
172 «Телекомунікації та радіотехніка» спеціалізація «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій».
Наукові керівники: Зарудний О.А., кандидат технічних наук, доцент;
Свид І.В., кандидат технічних наук, доцент;
Цопа О.І., доктор технічних наук, професор.

125 «Кібербезпека» спеціалізація «Системи технічного захисту інформації».
Науковий керівник: Цопа О. І., доктор технічних наук, професор.

зберегти цю сторінку в PDF