Кафедра радіотехнологій інформаційно-комуникаційних систем (РТІКС)

Кафедра радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки заснована у 1963 році як кафедра радіопередавальних пристроїв (згодом – генерування і формування сигналів, потім – радіоелектронних пристроїв).

Контакти

комн. 307, 309, 311, 313, 315

+38 (057) 702-14-44

d_rics@nure.ua

Зав. кафедри
Цопа Олександр Іванович 

доктор технічних наук, професор, Академік міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки.

 

 

Сайт радіогуртка: 
radiosection.nure.ua

Сайт гуртка "Мікроконтролери - це просто":
microchip.nure.ua

Сайт колективної радіостанції:
ut0lwb.nure.ua

Основні функції

Кафедра веде підготовку студентів денної та заочної форм навчання:

  • бакалаврів і магістрів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за спеціалізаціями «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси» та «Інженерія відновлюваних джерел енергії»;
  • бакалаврів і магістрів спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» за спеціалізаціями «Інформаційно-комунікаційні технології» та «Інформаційно-комунікаційні технології в нафтогазовому комплексі»;
  • бакалаврів і магістрів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» за спеціалізацією «Інформаційні технології інтернету речей».

 

Наукові напрямки:

  • лідарні і оптико-електронні засоби в екології, народному господарстві та військовій справі, розробка лазерів і на їх основі - засобів контролю домішок техногенного походження в тропосфері та навколоземному просторі;
  • інженерія відновлюваних джерел енергії;
  • дослідження і розробка проводових і безпроводових цифрових систем передачі мультимедійної інформації;
  • дослідження і розробка вбудованих інформаційно-комунікаційних систем на базі сучасних мікроконтролерів і програмованих логічних інтегральних схем;
  • методи і засоби захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах;
  • методи підвищення завадозахищеності каналів передачі інформації в інформаційно-комунікаційних системах різного призначення;
  • особливості побудови радіосистем міліметрового діапазону радіохвиль.

 

Філії кафедри:

Інститут радіофізики та електроніки ім. А.Я. Усикова НАН України

 

Новини та події