Олег Вікторович Зубков

Кандидат технічних наук, доцент кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС).
Олег Вікторович Зубков

корпус «з», кімн. 31-з

+38 (057) 702-15-87

oleh.zubkov@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-8528-6540
Researcher ID: E-3031-2018

Освіта

Кандидат технічних наук, 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи. Тема дисертації: «Розширення зони огляду і поліпшення технічних характеристик системи вертикального радіолокаційного зондування атмосферного прикордонного шару».

Навчальна робота

Лекційні курси – «Теорія інформації та кодування», «Програмування промислових мікроконтролерів», «Програмування промислових контролерів», «Мікропроцесори в радіоелектронних засобах», «Основи комп’ютерного проектування радіоелектронної апаратури».

Наукова робота

Наукові інтереси – радіоакустичне зондування атмосфери, створення нових радіосистем управління технологічними процесами.


Публікації та патенти

11 публікацій, 5 виступів на конференціях та семінарах.

  1. Зубков О.В., Сидоров Г.И. Адаптация рабочей частоты содара в условиях изменяющейся помеховой обстановки. // «Радиотехника», 2011, Вып. 166, с. 193-199.
  2. Зубков О.В. К вопросу создания обобщенной статистической модели акустических помех. //Прикладная радиоэлектроника, 2008, Том 7, №4 с. 404-407.