Віталій Олександрович Посошенко

Кандидат технічних наук, доцент кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Віталій Олександрович Посошенко

+38 (057) 72-15-87

vitalii.pososhenko@nure.ua

ORCID iD: 0000-0003-0867-9161
Researcher ID: E-3336-2018

Освіта

1979 р. – закінчив радіотехнічний факультет ХІРЕ за спеціальністю радіотехніка. Працював у проблемній науково-дослідній лабораторії радіотехніки (ПНДЛ РТ) на посадах молодшого та старшого наукового співробітника, завідувача ПНДЛ РТ.
1992 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки
ім. акад. М.К. Янгеля, спеціальність: 05.12.04 – радіолокація та радіонавігація, алгоритми підвищення ефективної чутливості метеорної РЛС.
2003 р. – доцент кафедри радіоелектронних пристроїв ХНУРЕ. Працював доцентом кафедри захисту інформації в Академії ВМС України ім. П.С.Нахімова, м. Севастополь.
2006 р. – доцент кафедри радіоелектронних пристроїв ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: акустичні пристрої, конструювання радіоелектронної апаратури, основи електроніки, основи конструювання в електроніці.

Наукова робота

Наукові інтереси сконцентровано на проблемах обробки сигналів з мінімальною апріорною інформацією про них.
Основні наукові результати – запропоновано і розвинуто енергетичний підхід до задач виявлення та оцінювання корисних сигналів, замаскованих шумами та інтенсивними нешумовими завадами. Створено апаратно-програмний комплекс для вимірювання у реальному часі припливу до атмосфери Землі метеорної речовини з масами часток більше одного мікрограму.

Громадська та міжнародна діяльність

Є куратором учбових груп радіотехнічного факультету ХНУРЕ.


Публікації та патенти

27 публікацій, з них два посібника для студентів радіотехнічних спеціальностей.

  1. Волощук Ю.И., Посошенко В.А. Энергетический поход к проблеме выделения сигналов, отраженных от метеорных шумов, из шума// Радиотехника. – Харьков: Изд-во ХГУ, 1989. Вып. 91. – С. 3-6.
  2. Чумаков В.І., Посошенко В.О. та ін. Приймання та обробка сигналів. Навч. посібник для студентів усіх форм навчання напрямку "Радіотехніка"/ За заг. ред. В.І. Чумакова, Харків: ХНУРЕ. 2006. – 296с.
  3. В.О. Посошенко, В.І. Чумаков, О.І. Харченко Аналіз вибірних підсилювачів радіоприймальних пристроїв: Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання напряму "Радіотехніка". – Харків: ХНУРЕ. – 2011. – 96с.