Вячеслав Анатолійович Тихонов

Доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри радіоелектронних систем.
Вячеслав Анатолійович Тихонов

+38 (057) 702-15-87

res@kture.kharkov.ua

Захоплення

Автомобіль, дача.

Освіта

Доктор фіз.-мат. наук, 01.04.03 – Радіофізика. Тема дисертації: «Розробка моделі лінійного передбачення негаусових випадкових процесів». Кандидат технічних наук (1991 р.), 01.04.03 – радіофізика, спецтема.

Навчальна робота

Лекційні курси – «Internet-технології», «Мережеві інформаційні технології та методи дослідження мультимедійних мереж», «Основи теорії систем радіозв’язку», «Системи передачі інформації».

Наукова робота

Наукові інтереси – виділення та обробка інформації в умовах перешкод із використанням статистик вищих порядків. Підготував двох кандидатів наук. Керівник студентських наукових робіт. Студенти нагороджені дипломами на республіканських конференціях.


Публікації та патенти
  1. Тихонов В.А., Нетребенко К.В. Негауссовы характеристики речевых сигналов //АСУ и приборы автоматики. - 2003. - №123. - с.57-62
  2. Тихонов В.А., Нетребенко К.В. Комплексная обобщенная модель авторегрессии негаусовых процессов //Радиоэлетроника. - 2006. - №8. - с. 21-30