Ольга Леонідівна Шиляєва

Асистент кафедри радіоелектронних систем (РЕС) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Ольга Леонідівна Шиляєва

+38 (057) 702-15-87

res@kture.kharkov.ua

Захоплення

Подорожі, кулінарія.

Освіта

Аспірантура (2013 р.), наукова спеціальність 05.12.17 -Радіотехнічні та телевізійні системи. В 2009 р. закінчила ХНУРЕ, спеціальність «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення».

Навчальна робота

Викладає дисципліни – “Акустика та акустичні пристрої”, “Пристрої запису та відтворення інформації”, “Радіоелектронні системи”.

Наукова робота

Наукові інтереси – поширення радіохвиль над земною поверхнею.


Публікації та патенти

6 публікацій, 11 виступів на конференціях і семінарах.

  • В.А. Петров, О.Л. Шиляева. Оценка текущих условий распространения СВЧ сигналов за радиогоризонт с учетом диффузии лучей. // Радиотехнические и телекоммуникационные системы: Всеросс. науч.-техн. журнал 2012. №.4 С.16-21.
  • В.А. Петров, О.Л. Шиляева, Б.В. Жуков. Оценка СВЧ поля за радиогоризонтом по измеренному профилю коэффициента преломления воздуха. // Радиотехника:Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. 2013. Вып. 172 . С.24-31.
  • О.Л. Шиляева, В.А. Петров. Структура зон многолучевости и каустик при распространении
    радиоволн за радиогоризонт. // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. 2013. Вып. 173. С.52-57.