Сергій Олександрович Шейко

Кандидат технічних наук, доцент кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС), науковий керівник телевізійного центру Харківського національного університету радіоелектроніки.
Сергій Олександрович Шейко

кімн.107-і (телецентр), 43-з

+38 (057) 702-15-87
+38 (057) 702-17-05

tv_center@nure.ua 
sergiy.sheiko@nure.ua

ORCID iD: 0000-0001-8207-0560
Researcher ID: B-3437-2018

Освіта

Кандидат технічних наук, 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи. Тема дисертації: «Просторово-часові характеристики поля, розсіяного турбулентною атмосферою, та їх вплив на параметри радіоелектронних систем вимірювання профілю вітру».

Навчальна робота

Лекційні курси – «Системи передавання відеозображень», «Телевізійні стандарти і формати запису», «Цифрові відеозаписуючі та відтворюючі пристрої», «Апаратні та програмні засоби створення мультимедіа».

Наукова робота

Наукові інтереси – радіолокаційне зондування атмосфери, обробка та стиснення відеосигналів в спеціалізованих цифрових телевізійних системах. Науковий керівник телецентру ХНУРЕ.

Громадська й міжнародна діяльність

Керівник технічного та творчого студентських гуртків телевізійного напряму.


Публікації та патенти

8 публікацій, 5 виступів на конференціях та семінарах.

  1. Петров В.А. Шейко С.А. Клюева А.Н. Поляризация радиоволн при рассеянии на флуктуациях диэлектрической проницаемости воздуха // Радиотехника. - 2008. - Вып. 155. - С. 320-325.
  2. Петров В.А. Шейко С.А. Об эффективности передающих антенн на тропосферных радиолиниях // Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития: 2008. Т1. С.171-172.
  3. Особенности межкадрового сжатия видеоинформации в устройствах видеонаблюдения и видеорегистрации / С.А.Шейко // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. 2012. Вып. 171. С. 283–289.