Володимир Михайлович Карташов

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), науковий керівник проблемної науково-дослідної лабораторії зондування атмосфери, академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки Білорусі, Росії, України.
Володимир Михайлович Карташов

+38 (057) 702-15-87

volodymyr.kartashov@nure.ua

ORCID iD: 0000-0001-8335-5373
Researcher ID: E-1307-2018 Scopus ID: 9534197500

Освіта

1980 р. – закінчив радіотехнічний факультет ХІРЕ, спеціальність – радіотехніка. Працював у науково-дослідній лабораторії Харківської військової інженерної радіотехнічної академії протиповітряної оборони ім. Л.О. Говорова, проходив службу у збройних силах на посаді інженера групи радіо.

1990 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – радіолокація та радіонавігація, спецтема. 1991 р. – доцент кафедри радіотехнічних систем ХІРЕ.

2003 р. – доктор технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність: 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи. Тема дисертації – Розробка теорії та удосконалення систем радіоакустичного та акустичного зондування атмосфери.

2006 р. – професор кафедри радіоелектронних систем.

Навчальна робота

Лекційні курси: радіоелектронні системи, основи теорії систем радіозв’язку, теорія інформації та кодування, проектування та оптимізація радіоелектронних систем.

Наукова робота

Напрями наукових досліджень: обробка сигналів, системи дистанційного зондування атмосфери з використанням електромагнітних та акустичних хвиль, адаптація радіосистем та акустичних систем до поточних змін зовнішніх умов.

Основні наукові результати – створив теорію векторних зондувальних радіоакустичних сигналів, розробив теоретичні основи оптимізації та адаптації пристроїв обробки сигналів систем радіоакустичного й акустичного зондування атмосфери.

Підготовка кадрів. Керує науковою роботою аспірантів за спеціальностями 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи; 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій. З 2011 – по 2016 р. підготував 5 кандидатів наук.

Громадська та міжнародна діяльність

Член двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій, зі спеціальності «Радіотехнічні та телевізійні системи». Член редколегії журналу «Радіотехніка». Член організаційних та програмних комітетів ряду міжнародних конференцій. Відомості про Карташова В.М. поміщені до «Енциклопедії сучасної України».


Публікації та патенти

130 публікацій, серед яких навчальний посібник з грифом МОН України, дві монографії, 14 патентів та авторських свідоцтв.

  1. Карташов В.М., Ситнік О.В. Радіотехнічні системи. Навч. Посібник. Х.: Сміт, 2009. -448 с.
  2. Дистанционные методы и средства исследования процессов в атмосфере Земли / Прошкин Е.Г., Бабкин С.И., Груша Г.В., Карташов В.М. и др. / Под ред. Б.Л. Кащеева, Е.Г. Прошкина, М.Ф. Лагутина. – Харьков: Бизнес Информ, 2002. - 426 с. (монографія).
  3. Карташов В.М. Модели и методы обработки сигналов систем радиоакустического и акустического зондирования атмосферы. -Харьков: ХНУРЭ, 2011. - 234 с. (монографія).