Спiвробiтники

Штатний склад кафедри включає 12 викладачів. З них: 1 – доктор наук, 3 – професора, 5 – доцентів, 2 – старших викладача, 1 – асистент.

Володимир Михайлович Карташов

Володимир Михайлович Карташов

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), науковий керівник проблемної науково-дослідної лабораторії зондування атмосфери, академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки Білорусі, Росії, України.
Геннадій Іванович Сідоров

Геннадій Іванович Сідоров

Кандидат технічних наук, професор, професор кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС).
Володимир Миколайович Олейников

Володимир Миколайович Олейников

Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Леонід Петрович Тимошенко

Леонід Петрович Тимошенко

Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС).
Ігор Васильович Коритцев

Ігор Васильович Коритцев

Кандидат технічних наук, доцент кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС).
Сергій Олександрович Шейко

Сергій Олександрович Шейко

Кандидат технічних наук, доцент кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС), науковий керівник телевізійного центру Харківського національного університету радіоелектроніки.
Олег Вікторович Зубков

Олег Вікторович Зубков

Кандидат технічних наук, доцент кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС).
Сергій Вікторович Шаповалов

Сергій Вікторович Шаповалов

Кандидат технічних наук, доцент кафедри медіаінженеріі та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Ігор Васильович Савченко

Ігор Васильович Савченко

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри медіаінженеріі та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Віталій Олександрович Посошенко

Віталій Олександрович Посошенко

Кандидат технічних наук, доцент кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олександр Володимирович Карпухін

Олександр Володимирович Карпухін

Кандидат технічних наук, доцент кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Марина Мирославівна Колендовська

Марина Мирославівна Колендовська

Кандидат технічних наук, доцент кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Єлизавета Геннадіївна Толстих

Єлизавета Геннадіївна Толстих

Асистент кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олексій Володимирович Бєляєв

Олексій Володимирович Бєляєв

Асистент кафедри медіаінженеріі та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Олександр Михайлович Стадник

Олександр Михайлович Стадник

Кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ). Старший науковий співробітник відділу дистанційного зондування Землі Інституту радіофізики та електроніки ім. О Я. Усикова НАН України.
Вікторія Валеріївна Усик

Вікторія Валеріївна Усик

Кандидат технічних наук, доцент кафедри мультимедійних інформаційних технологій і систем НТУ «ХПІ», доцент кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).