Дисципліни вільного вибору студента

Перелік вибіркових дисциплін
кафедри радіоелектронних систем

Спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
Спеціалізація «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення»

Ступінь бакалавра

Ступінь магістра

Ступінь PhD

  • Мультимедійні системи обробки, передачі і відтворення звуку та зображень
  • Методи дослідження, проектування і оптимізації радіоелектронних систем
  • Радіолокаційні технології дистанційного зондування середовищ і об’єктів
  • Математичні моделі і методи сучасних радіосистем
  • Програмні і апаратні засоби реалізації сучасних радіосистем

Спеціальність 171 «Електроніка» (Акустотехніка)
Ступінь бакалавра

зберегти цю сторінку в PDF