Про кафедру

Навчання

Кафедра здійснює комплексну підготовку фахівців трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр за напрямом 6.050901 «Радіотехніка», а також спеціаліст і магістр за спеціальністю «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення» (7.05090102 і 8.05090102).

 Навчальний процес кафедри здійснюється у п’яти лабораторіях. Слід відзначити наявність на кафедрі сучасного відеоцентру, оснащеного апаратурою японського та американського виробництва, в якому студенти вивчають проектування сучасних відеостудій, методи відеомонтажу та створення мультимедійної продукції з використанням сучасних програмних продуктів. Студенти створюють власну відеопродукцію, найкращі відеофільми беруть участь у молодіжних кінофестивалях, де посідають почесні місця.

В рамках навчального процесу кафедра веде співробітництво з відділом «Автоматизовані системи управління технологічними процесами» Українського науково-технічного центру «Енергосталь», що дало можливість створити сучасний комп’ютерний клас проектування мікропроцесорних систем керування з апаратурою та ліцензійним програмним забезпеченням Siemens та CoDeSys.

Згідно з вимогами формування інформаційного суспільства в Україні на кафедрі постійно проводиться модернізація навчальних планів підготовки фахівців. Запроваджуються нові дисципліни, які відповідають світовій тенденції розвитку радіоелектронних інформаційних мереж, оновлюється зміст нормативних, професійно-орієнтованих і вибіркових дисциплін. Значна увага приділяється комп’ютерній підготовці студентів: застосуванню сучасних мов програмування, баз даних та Інтернет-технологій при проектуванні радіоелектронних пристроїв і систем.

Під керівництвом висококваліфікованих викладачів кафедри студенти займаються науковою роботою, беруть участь у міжвузівських і міжнародних конкурсах, науково-технічних конференціях і форумах.

Потреба у фахівцях нашої спеціальності досить велика як в Україні, так і за її межами.
На кафедрі є всі можливості для одержання необхідних знань і професійних навиків студентами.

Наука та міжнародне співробітництво

Науково-дослідна робота кафедри є базою для підготовки кваліфікованих спеціалістів – розробників акустичних, відео- та мультимедійних систем.

Дослідження кафедри виконуються за такими напрямами:

  • розробка методів та систем дистанційного зондування атмосфери з використанням акустичних та електромагнітних хвиль (науковий керівник – проф. Карташов В.М.);
  • розробка систем вертикального зондування для контролю динамічного стану атмосфери (науковий керівник – проф. Олейніков В.М.);
  • розробка методів та засобів створення і передачі мультимедійної інформації каналами зв’язку (науковий керівник – доц. Зубков О.В.);
  • сучасні методи обробки гаусових і негаусових випадкових процесів на основі моделей лінійного передбачення (науковий керівник – проф. Тихонов В.А.);
  • розробка мультимедійних тренажерів різного призначення (науковий керівник – проф. Сідоров Г.І.).

За цими напрямами викладачі та співробітники кафедри опублікували більше 450-ти наукових праць.

В період з 1966 по 1991 рр. основна наукова робота кафедри була пов’язана із зондуванням атмосфери акустичними та електромагнітними хвилями. Головним ініціатором цих робіт був проф. Є.Г. Прошкін. Колектив кафедри досягнув значних успіхів в розробці методів і засобів дистанційного зондування атмосфери, які отримали державне та міжнародне визнання. За результатами досліджень створено 8 експериментальних систем радіоакустичного зондування атмосфери, 4 експериментальні макети акустичних локаторів наземного і морського базування, розроблена і випробувана система комплексного акустичного і радіоакустичного зондування.

Наукова школа напряму зондування атмосфери продовжує успішно розвиватися і в останні десятиріччя. В 2003 р. проф. В.М. Карташов захистив докторську дисертацію за темою «Розвиток теорії та удосконалення систем радіоакустичного та акустичного зондування атмосфери», сьогодні він є науковим керівником багатьох аспірантів та здобувачів наукового ступеня за цим напрямом.

Під керівництвом проф. В.М. Олейнікова розробляються нові радіолокаційні методи дослідження атмосферних динамічних процесів, а також виконується проектування програмно-апаратних засобів для експериментальних досліджень. За його особистої участі розроблені та введені в експлуатацію кілька моделей РЛС вертикального зондування атмосфери. Із використанням розробленої апаратури проводяться дослідження атмосферних динамічних процесів за низкою міжнародних програм.

На сьогоднішній день кафедра взаємодіє з Інститутом метеорології та фізики (м. Відень, Австрія), Метеорологічною обсерваторією німецької служби погоди (м.Лінденберг, Німеччина). Співробітники кафедри регулярно беруть участь у Міжнародних симпозіумах з акустичних методів дистанційного зондування атмосфери та океану (International Symposium on Acoustic Remote Sensing of the Atmosphere and Oceans-ISARS).

Наприкінці 1990-х років на кафедрі розпочались роботи зі створення цифрових мережевих і абонентських модемів для телекомунікаційних мереж малої місткості. Виробництво модемів здійснювалося на підприємствах «Елтех» (Харків) та «Прожектор» (м. Малин Житомирської обл.). Всього було виготовлено і встановлено на телекомунікаційних мережах України близько 5000 комплектів різних модифікацій.

Враховуючи потребу силових структур України в інформаційних і технічних засобах боротьби з тероризмом, за участю проф. Г.І. Сидорова, доц. І.В. Коритцева та доц. О.В.Зубкова був розроблений «Універсальний мультимедійний комплекс стрілецької підготовки». Сім екземплярів такого комплексу змонтовані і введені в експлуатацію в державних і приватних бойових тирах Києва. За оцінками технічних спеціалістів СБУ розроблений комплекс не має рівних за критерієм «ціна-якість».

Сьогодні, відповідно до доручення Кабінету Міністрів України і Харківської обласної державної адміністрації, на кафедрі ведуться ініціативні роботи зі створення комп’ютеризованого комплексу стрілецької підготовки для збірної України з біатлону та малих комплексів для дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У вересні 2012 р. під час святкування Дня фізичної культури та спорту в Києві, стрілецький тренажер для біатлону випробували президент НОК України С.Н. Бубка, голова Державної служби молоді та спорту України Р.С. Сафіуллін та президент Федерації біатлону України В.М. Бринзак.

зберегти цю сторінку в PDF