Юрій Володимирович Ликов

Кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації (КРіСТЗІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Юрій Володимирович Ликов

+38 (057) 702-14-30

+38 (057) 702-14-79

yurii.lykov@nure.ua

Освіта

2001 – молодший спеціаліст, Новокаховський приладобудівний технікум (НКПТ), спеціальність – ремонт і обслуговування побутової електронної техніки

2004 – інженер систем радіо і телебачення, Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ), спеціальність – радіотехніка. Тема дипломного проекту – Апликатор на основі мікрополоскової антени.

2010 – кандидат технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи. Тема дисертації – Удосконалення рознесеною радіолокаційної системи для дослідження метеорних явищ за сигналами ТБ-мовлення.

З 2004 р. працював асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри основ радіотехніки ХНУРЕ, з 2013 р . – вчене звання доцента.

Навчальна робота

Лекційні курси: Радіомоніторинг, Організаційне забезпечення систем технічного захисту інформації, Методи та засоби захисту інформації, Технічні канали витоку інформації.

Наукова робота

Наукові інтереси: Технічний захист інформації.

Наукові та технічні досягнення: експериментальний радіолокаційний комплекс моніторингу метеорної активності.


Публікації та патенти

39 публікацій, 5 методичних вказівок, серед них:

1. Лыков Ю.В. Результаты экспериментального исследования телефонных радиозакладных устройств методом нелинейной локации // Радиотехника: Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник. – 2013.– Вып.№171

2. Лыков Ю.В. Поиск радиозакладных устройств в телефонной линии методом нелинейной локации //Восточно-Eвропейский журнал передовых технологий. – № 6/9 (60). 2012

3. Лыков Ю.В., Сягаева О.А. Анализ источников ПЭМИ в современных ПЭВМ //Радиотехника: Все-украинский межведомственный научно-технический сборник. – 2012.– Вып.№169

4. Лыков Ю.В., Сягаева О.А.  Модель источника опасного сигнала в канале утечки информации, образованного побочными электромагнитными излучениями монитора // Радиотехника: Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник. – 2011. – Вып.№165

5. Лыков Ю.В., Олейников А. Н., Кукуш В. Д., Сосновчик Д. М., Маковецкий С. А. Использование сигналов ТВ-вещания для исследования процессов в метеорной зоне атмосферы земли // Радиотехника: Всеукр. межвед. научн.-техн. сб. – 2010. – № 160.

6. Лыков Ю.В., Горелов Д. Ю., Лыкова А. А. Многопозиционная разнесенная радиолокационная станция для исследования распределения метеорного вещества в атмосфере земли // Восточно-Eвропейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 1/5 (43)

7. Лыков Ю.В., Олейников А.Н. Выбор оптимальной ориен-тации  приемной антенны в разнесенной системе ме-теорной радиолокации при использовании ТВ сигналов // Радиотехника: Всеукр. межвед. научн.-техн. сб. – 2008. – Вып. 152.