Василь Григорович Лихограй

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри комп'ютерної радіоінженер та систем технічного захисту інформації (КРіСТЗІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Василь Григорович Лихограй

+38 (057) 702-14-79

vasyl.lykhograi@nure.ua

Освіта

1994 р. – радіоінженер, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХДТУРЕ), спеціальність – радіотехніка.
1995-1998 рр. – навчання в аспірантурі ХДТУРЕ.
2001 р. – кандидат фізико-математичних наук, спеціальність 01.04.03 – радіофізика. Тема дисертації «Аналіз та оптимізація характеристик поля в зоні Френеля апертурних випромінюючих систем з флуктуаціями фази поля збудження».
Працював інженером проблемної науково-дослідної лабораторії технічної електродинаміки та антен (ПНДЛ ТЕА) ХДТУРЕ, асистентом (2000), старшим викладачем (2002), доцентом (2003) кафедри основ радіотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки.
2006 р. – доцент.

Навчальна робота

Лекційні курси: мережі та системи з радіодоступом, системи стільникового мобільного радіозв’язку, радіотехнології інформаційно-комунікаційних систем.

Наукова робота

Наукові інтереси: радіотехнології в інформаційно-комунікаційних системах, зокрема, методи просторової обробки з використанням багатоантенних систем.
Підготовка наукових фахівців: керівництво аспірантами, магістрами.


Публікації та патенти

35 наукових робіт (1 монографія, 1 навчальний посібник, 11 статей, 22 тези доповідей), серед яких:

  1. Лихограй В.Г. Методы прогнозирования защищенности ведомственных систем связи на основе концепции отводного канала / Цопа А.И., Шокало В.М. и др. // Монография под ред. Цопы А.И., Шокало В.М. – Харьков: КП «Городская типография», 2011. – 502 с.
  2. Лихограй В.Г. Производительность и помехозащищенность радиоканалов систем абонентского радиодоступа / Шокало В.М. и др. // Учебное пособие под ред. проф. Шокало В.М., проф. Хорошко В.А. – Харьков: КП «Городская типография», 2011. – 294 с.
  3. Doldjikov V.V., Lykhograi V.G. Optimizing Power Transmission by Microwave Beam in the Presence of Random Errors of the Transmit Antenna Excitation // USA, "Telecommunication and Radio Engineering", - 1997, vol.51, №4, pp.46-52.
  4. Lykhograi V.G. The Effect of Amplitude – Phase Distribution Fluctuation on the Efficiency of SHF Energy Transmission between Circular Aperture Antennas in Fresnel Zone. // USA, "Telecommunication and Radio Engineering", - 1997, vol.51, №11, pp.73-80.
  5. Вовченко В.С., Лихограй В.Г., Нух Т.Н. Пропускная способность случайных каналов MIMO // «Радиотехника» Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник 2012, № 169, с. 182-189.
  6. Lykhograi V.G., Vovchenko V.S., Nasif N.T. Capacity analysis of deterministic and stochastic multiple input multiple output channel // European Science and Technology. «Bildungszentrum Rodnik e. V.». Ed. Wiesbaden, Germany January, 2012. pp. 261-264.
  7. Лошаков В.А., Лихограй В.Г., Ал-Джанаби Хуссам Дхеа, Нух Таха Насиф Адаптивная пространственная обработка сигналов в системах LTE с MIMO // Вісник НТУ «ХПІ» 2013, №11(985). с. 100-106.