Валерій Іванович Огарь

Кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації (КРіСТЗІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Валерій Іванович Огарь

+38 (057) 702-14-30
+38 (057) 702-14-79

valeriy.ogar@nure.ua

Google Scholar

Нагороди та премії

Знак «Винахідник СРСР»

Освіта

1974 – Харківський Державний університет (ХДУ), спеціальність – радіофізика і електроніка. Тема дипломного проекту – Дослідження високовольтного імпульсного газового розряду в коаксіальної системі електродів.

1988 – Кандидат технічних наук, захистив дисертацію у Всесоюзному науково-дослідному інституті радіотехнічних вимірювань (м. Москва) за фахом 05.11.15 – Метрологія та метрологічне забезпечення. Тема дисертації – Розробка і дослідження автоматизованих засобів вимірювання вищої точності параметрів ЧС коливань.

Після закінчення ХДУ до 1978 р. працював інженером і старшим інженером у відділі радіоастрономії дослідно-конструкторського бюро інституту радіофізики та електроніки Академії наук УРСР.

 У 1978 – 2008 рр. працював у Харківському Державному інституті метрології – молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, старшим, провідним науковим співробітником.

Вчене звання старшого наукового співробітника отримав в 1992 р.

З 1993 р. працював за сумісництвом доцентом кафедри метрології ХТУРЕ, з 2009 р. – Доцент кафедри основ радіотехніки ХНУРЕ, в 2011 р. отримав звання доцента.

Навчальна робота

Лекційні курси: метрологія та вимірювання, електромагнітна сумісність, теоретичні основи спеціальних вимірювань.

Наукова робота

Наукові інтереси: створення і вдосконалення засобів електрорадіовимірювання.

Наукові та технічні досягнення – створення і зберігання державних еталонів СРСР і України одиниці девіації частоти, коефіцієнта амплітудної модуляції , коефіцієнта гармонік, постійної напруги на основі ефекту Джозефсона, одиниці ВЧ напруги до 1 ГГц, еталона – переносника одиниці потужності СВЧ в області частот від 37 до 78 ГГц.


Публікації та патенти

67 публікацій (3  навчально-методичних посібника, 14 винахідів). Серед них: 

  1. Огарь В.И., Павленко Ю.Ф Автоматизация аттестации и поверки измерителей девиации частоты.  Измерительная техника, 1985,N2
  2. А.с. (СССР) N803663 Б.И.,1985,N7. Павленко Ю.Ф., Огарь В.И. Устройство для поверки измерителей девиации частоты.
  3. А.с.N1167522 Б.И.,1985,N26.  Огарь В.И. Способ измерения коэффициента нелинейных искажений ЧМ сигнала.
  4. Павленко Ю.Ф., Огарь В.И, Метод измерения искажений в приемниках и генераторах ЧМ сигнала. Измерительная техника,1986, N12
  5. Огарь В.И., Колбасин А.И., Шпаньон С.П. A Mobile Standard of Frequency Deviation Unit in Frequency Modulation Тез. докл. НТК CPEM'96: Conference on precision Electromagnetics Measurements.Germany, Braunschweig, 1996.
  6. Павленко Ю.Ф., Анікін В.В., Колбасін А.И. ,Огар В.І. Державний первинний еталон одиниці електрорушійної сили – Вольта. Український метрологiчний журнал вип. 2,  1999.
  7. Павленко Ю.Ф., Клімашевський В.С., Огар В.І. Государственный эталон Украины единицы ВЧ напряжения. Измерительная техника,2007, №6.
  8. Павленко Ю.Ф., Красовський В.Д., Голякова Т.М. Новий державний первинний еталон одиниці коефіцієнта гармонік. Український метрологiчний журнал, 2009, №4.
  9.  Cередній В.П. Огар В.І., Голякова Т.М., Дзябенко О.М.,Гаврилов Ф.Б.,Спренне В.С., Крихтін Ю.О. Результати державних приймальних випробувань військового вторинного еталона одиниці потужності електромагнітних коливань у хвилеводних трактах у діапазоні частот від 37,5 ГГц до 78,33 ГГц. Український метрологiчний журнал, 2009, №4.
  10.   Павленко Ю.Ф., Красовський В.Д., Огар В.І., Бурдавіцин С.О. Новий державний первинний еталон одиниці коефіцієнта амплітудної модуляції. Український метрологiчний журнал, 2013, №4