Сергій Миколайович Сакало

кандидат технічних наук, професор кафедри основ радіотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), декан радіотехнічного факультету (РТ).
Сергій Миколайович Сакало

+38 (057) 702-14-78

rtf@kture.kharkov.ua

Нагороди и премії

Нагороджений почесною грамотою МОН України.

Освіта

1977 – радіоінженер, Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), спеціальність – радіотехніка. Тема дипломного проекту – Вимірювач параметрів антен. 

1988 – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність 05.12.21 – Радіотехнічні системи спеціального призначення, включаючи техніку НВЧ і технологію їхніх виробництв. Тема дисертації – спецтема. 

Після закінчення ХІРЕ до 1993 р. працював у науково-дослідній частині інституту інженером, молодшим і старшим науковим співробітником, вчене звання старшого наукового співробітника з 1992 р.

З 1993 р. працював асистентом, доцентом, професором кафедри основ радіотехніки ХНУРЕ, з 2000 р. – вчене звання доцента, з 2001 р. – професор університету ХНУРЕ. 

Навчальна робота

Лекційні курси: проектування НВЧ діагностичної апаратури, мікрохвильова техніка інформаційних мереж, антени та НВЧ схемотехніка радіомереж. 

Наукова робота

Наукові інтереси: НВЧ мікроелектронні пристрої та їхнє застосування в медичній діагностичній апаратурі.

Наукові й технічні досягнення: експериментальний зразок приладу для неінвазивної медичної діагностики – радіотермометр НВЧ «Наталка».

Підготовка кадрів: науковий керівник одного кандидата наук за фахом 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи. Кандидат технічних наук Азархов О.Ю.


Публікації та патенти

60 публікацій (1 навчальний посібник із грифом МОНУ), 3 винаходи. Серед них: 

  1. Сакало С.Н., Масламани Т.М. Вибраторно-щелевой аппликатор // Вісник Харківського університету. Сер. «Радіофізика та електроніка» – ХГУ. – 1999. – Вип. 1, №427. – С.173-175.
  2. Сакало С.М., Семенець В.В., Азархов О.Ю. Надвисокі частоти в медицині (терапія і діагностика): Навч. посібник. Харків: ХНУРЕ; Колегіум, 2005. - 264 с.
  3. Патент на винахід №75814, Україна, МПК (2006) A61B 6/02, G01K 13/00. Опубл. 15.05.06, бюл. №5. Радіотермометр з функцією неінвазивного визначення локалізації температурних аномалій у внутрішніх тканинах людини / О.Г. Аврунін, О.Ю. Азархов, В.І. Булгаков, С.М. Сакало, В.В. Семенець.
  4. Сакало С.Н., Азархов А.Ю. Модель распределения глубинных температур в тканях человека // Системи обробки інформації. – Харк. унів-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – 2006. – Вип. 5 (54). – С.184-189.
  5. Сакало С.Н., Азархов А.Ю. Экспериментальное исследование диагностических возможностей метода радиотермографии // Збірник наукових праць Харк. унів. Повітряних сил. – 2006. – Вип. 6 (12). – С.40-43.
  6. Азархов А.Ю., Сакало С.Н. Методика радиотермометрии при решении задач медицинской диагностики // Системи обробки інформації. – Харк. унів-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – 2007. – Вип. 2 (60). – С.131-135.
  7. Сакало С.Н. Перспективы использования радиометрии для решения задач медицинской диагностики // Прикладная радиоэлектроника. - Харьков: ХНУРЭ, 2007. - С. 30-37.
  8. Сидоров Я.Г., Сакало С.Н., Шевелев Н.А. Анализ фрактального излучателя реконфигурируемой антенны-аппликатора // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. 2009. Вып. 157. С. 98-103.
  9. Сакало С.Н. Проблемы внедрения методов термометрии для решения медицинских задач // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. 2011. Вып. 164. С. 92-96.