Іван Олександрович Милютченко

Кандидат технічних наук, професор кафедри Основ радіотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), начальник відділу організації методичної роботи університету.
Іван Олександрович Милютченко

+38 (057) 702-14-30

+38 (057) 702-02-14

ortk@kture.kharkov.ua

Нагороди та премії

Почесна грамота МОН України (2006 р.)
Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки 2012 р.

Освіта

1979 – радіоінженер, Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), спеціальність – радіотехніка. Тема дипломного проекту – Пристрій для вимірювання поляризаційних ефектів.

1996 – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність 05.12.21 – Радіотехнічні системи спеціального призначення, включаючи техніку НВЧ, і технологія їх виробництва; 01.03.02 – Астрофізика, радіоастрономія. Тема дисертації – Структурна вибірність радіотехнічної системи для визначення координат радіантів метеорів.

Після закінчення ХІРЕ працював інженером, молодшим науковим співробітником Проблемної науково-дослідної лабораторії радіотехніки ХІРЕ, асистентом (1990), доцентом (1997) кафедри основ радіотехніки ХНУРЕ, у 1999 р. отримав вчене звання доцента, з 2008 р. – професор університету.

Навчальна робота

Викладає дисципліни:
“Основи теорії кіл”, «Основи теорії кіл, сигналів та процесів в СТЗІ»,
“Радіоелектронна офісна техніка”, “Телекомунікаційні мережі”.

Наукова робота

Наукові інтереси: теорія електричних кіл, метеорна астрономія.
Наукові досягнення: співавтор циклу підручників «Основи теорії кіл» (у 2 частинах), «Електродинаміка та поширення радіохвиль» (у 2 частинах) колективу авторів від ХНУРЕ та НТУ”КПІ”, якому присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2012 року.


Публікації та патенти

68 публікацій (3 підручники з грифом МОНУ), серед яких:

  1. Основи теорії кіл: Підручник для студентів ВНЗ Ч.1. Коваль Ю.О., Гринченко Л.В., Милютченко І.О., Рибін О.І. Основи теорії кіл: Підручник для студентів ВНЗ. Ч. 1. Х.: Компанія СМІТ, 2008. – 432 с.
  2. Коваль Ю.О., Гринченко Л.В., Милютченко І.О., Рибін О.І. Основи теорії кіл: Підручник для студентів ВНЗ. Ч. 2. Х.: Компанія СМІТ, 2008. – 560 с.
  3. Основи теорії кіл, сигналів та процесів в СТЗІ: Підручник для студентів ВНЗ Ч.1. / Ю.О. Коваль, І.О. Милютченко, А.М. Олейніков, В.М. Шокало та ін; за заг. редакцією В.М. Шокала. – Харків: НТМТ, 2011. – 544

с.

 1. Коваль Ю.О., Ликова Г.О., Милютченко І.О. Задачник з основ теорії електро-, радіокіл: Навч. посібник для студентів ВНЗ. – Харків: ХНУРЕ; 2010. – 196 с.
 2. Методичні рекомендації щодо організації, структури та змісту навчальних занять / Упоряд.: Н.С. Лєсна, В.В. Логвин, І.О. Милютченко – Харків: ХНУРЕ, 2009. – 40 с.
 3. Петров В.А., Милютченко І.О. Лабораторний практикум: проблеми, методика, техніка // Новий Колегіум, Харків: 2009. - №1. С.35-39.
 4. Милютченко І.О. Формування педагогічної майстерності у вищій школі // Новий Колегіум, Харків: 2009. № 6. С. 14–19.
 5. Инновационные научно-методические основы проведения учебных занятий // Н.С. Лесная, И.А. Милютченко, И.Ю.Шубин - VI-я Международная научно-практ. конф. «Наука и социальные проблемы общества: информатизация и информационные технологи». Сборник научных трудов. Харьков: ХНУРЕ. 2011. С.48-49.

Крім основної діяльності, активно займається творчістю. Друкуватися розпочав з 1984 р. Його вітання у віршах до ювілеїв і свят користуються популярністю серед колег і друзів. Є автором двох редакцій гімну радіотехнічного факультету. У 2002 р. зайняв перше, у 2003 р. – друге місце в конкурсі до Дня університету в номінації «кращий вірш про ХНУРЕ», в 2005 р. – перше, а в 2004 р. – друге місце в номінації «кращій твір з тематикою про ХНУРЕ». Три твори увійшли до книжки «Краще про ХНУРЕ».