Дмитро Сергійович Гавва

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації (КРіСТЗІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Дмитро Сергійович Гавва

+38 (057) 702-14-30

+38 (057) 702-14-79

dmytro.gavva@nure.ua

Освіта

2000 – магістр з радіотехніки. Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХТУРЕ), спеціальність – Радіотехніка. Тема магістерської роботи – Вібраторні антени з нелінійними характеристиками.

2004 – Кандидат технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ), спеціальність 05.12.07 – Антени та пристрої мікрохвильової техніки. Тема дисертації – Дротяні антени довільної конфігурації з нелінійним поверхневим імпедансом.

З 2003 р. працював асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри Основ радіотехніки ХНУРЕ. У 2007 р. отримав вчене звання доцента.

Навчальна робота

Лекційні курси: «Схемотехніка пристроїв ТЗІ»; «Проектування систем захисту інформації»; «Проектування цифрових пристроїв зв’язку»

Наукова робота

Наукові інтереси: електродинамічні пристрої (антени, фільтри, резонатори і т.п.) із зосередженими і розподіленими нелінійними елементами (напівпровідникові елементи, MEMS, високотемпературні надпровідники тощо); реконфігуровані антени.


Публікації та патенти

41 наукова робота (1 монографія, 20 статей, 20 тез доповідей), серед них:

  1. Luchaninov A.I., Gavva D.S., Omarov M.A. Basic and Weight Functions of the Problem of Nonlinear Surface Impedance Antenna Analysis by the Moment Method // Telecommunications and Radio Engineering, 2002, Vol. 58, No. 9&10, pp. 57 – 63.
  2. Гавва Д.С., Лучанинов А.И., Омаров М.А., Шокало В.М. Расчет параметров проволочных излучающих структур произвольной конфигурации // Дистанционные методы и средства исследования процессов в атмосфере Земли. – Харьков: Бизнес Информ, 2002. – С. 400-425.
  3. Гавва Д.С. Идентификация параметров распределенных нелинейных элементов в задачах анализа проволочных излучающих структур // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. 2003. Вып. 133. С. 118 – 124.
  4. Luchaninov A.I., Gavva D.S. Non-Linear Effects in Wire Antennas with Non-Linear Surface Impedance Telecommunications and Radio Engineering, 2006, Vol. 65, No. 14, pp. 1257 – 1265.
  5. Лучанинов А.И., Гавва Д.С., Грецких Д.В., Крикун Е.В. Принцип зеркального отображения в антеннах с нелинейными элементами //Системы обработки информации. – 2007. Вып. 3 (61). С. 53 – 56. (Сборник научных трудов Харьковского университета Воздушных Сил).
  6. Сидоров Я.Г., Гавва Д.С. Нелинейные свойства реконфигурируемых антенн. Часть 1: моделирование реконфигурируемой двухчастотной антенны // "Восточно-Европейский журнал передовых технологий" Украина, Харьков. №3 2009, с 52 ‒ 56.
  7. Лучанинов А.И., Гавва Д.С., Крикун Е.В., Скорикова Ю.В. Структурный синтез реконфигурируемых антенн // "Восточно-Европейский журнал передовых технологий" Украина, Харьков. №4 2010, с 28 - 34.
  8. Luchaninov A.I., Gavva D.S., Krikun E.V. Convergence condition for non-linear devices // Radioelectronics and Communications System, 2011, Vol. 54, No. 2, pp. 104 – 113.
  9. Лучанинов А.И., Гавва Д.С., Крикун Е.В., Вишнякова Ю.В. Моделирование нелинейных эффектов в ВТСП фільтрах // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. 2012. Вып. 169. С. 239 – 243.
  10. Luchaninov A.I., Gavva D.S., Krikun E.V. Simulation of nonlinear effects of high temperature superconducting resonators and filters // Telecommunications and Radio Engineering, 2013, Vol. 72, No. 9, pp. 829 – 840.