Денис Юрійович Горєлов

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації (КРіСТЗІ) Харківського національного університету радіоелектроніки ( ХНУРЕ).
Денис Юрійович Горєлов

+38 (057) 702-14-30
+38 (057) 702-14-79

denis.gorelov@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-0845-8070
Researcher ID: P-5997-2017
Scopus: 16401507200

Освіта

2003 – магістр з радіотехніки, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність – радіотехніка. Тема магістерської роботи – Можливість використання комплексу РТ-70 для моніторингу об’єктів космічного сміття в навколоземному просторі.

2008 – кандидат технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки , спеціальність 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи. Тема дисертації – Удосконалення методів обробки і астрономічної інтерпретації результатів радіолокаційних спостережень метеорів.

З 2003 р. працював асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри основ радіотехніки ХНУРЕ, з 2014 р. – вчене звання доцента кафедри основ радіотехніки.

Навчальна робота

Лекційні курси: Сигнали і процеси в радіотехніці, Основи теорії кіл, сигналів і процесів в системах технічного захисту інформації, Основи теорії інформації та кодування, Завадостійкість радіоелектронних засобів.

Наукова робота

Наукові інтереси: радіоастрономія і астрофізика навколоземного космічного простору.

Наукові та технічні досягнення: спільно з Ю.І. Волощуком каталог метеорних потоків ХНУРЕ.


Публікації та патенти

21 публікація, серед них:

  1. Волощук Ю.И. Метеорные потоки и ассоциации, выявленные по результатам многолетних радиолокационных наблюдений метеоров в Харькове: монографія / Ю.И. Волощук, Д.Ю. Горелов. – Харьков: Изд-во НТМТ, 2011. – 382 с., ISBN 978-617-578-068-8.
  2. Горелов Д.Ю. Вероятность столкновения гипотетических родительских тел метеорных потоков с Землей / Д.Ю. Горелов, Н.В. Плашенко // Радиотехника: Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник. – 2009. – Вып. № 157. – С. 30-36.
  3. Лыков Ю.В. Многопозиционная разнесенная радиолокационная станция для исследования распределения метеорного вещества в атмосфере Земли / Ю.В. Лыков, Д.Ю. Горелов, А.А. Лыкова // Восточно-Eвропейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 1/5 (43). – С. 34-39.
  4. Горелов Д.Ю. Свойства мощных метеорных потоков каталога ХНУРЭ / Д.Ю. Горелов, Ю.И. Волощук // Радиотехника: Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник. – 2011. – Вып. № 165. – С. 80-89.
  5. Горелов Д.Ю. Астрономическая интерпретация результатов радиолокационных наблюдений метеоров на комплексе МАРС ХНУРЭ // Радиотехника: Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник. – 2012. – Вып. № 169. – С. 55-63.