Анатолій Миколайович Олейніков

професор кафедри основ радіотехніки, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, професор університету, заступник завідувача кафедри основ радіотехніки (з 2004 року)
Анатолій Миколайович Олейніков

+38 (057) 702 14 30

ortk@kture.kharkov.ua

Громадська діяльність

Член науково-методичної комісії МОН України з інформаційної безпеки

Нагороди й премії

Нагороджений нагрудними знаками МОН України: «Відмінник освіти України", «Петро Могила».

Освіта

1974 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю радіотехніка та дістав кваліфікацію радіоінженер.
1984 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки,спеціальність 05.12.04 – Радіолокація та радіонавігація; тема дисертації «Тонка структура динамічних процесів у нижній термосфері (за радіолокацією метеорів)».
1974-1996 рр. – працював у проблемній науково-дослідній лабораторії радіотехніки ХІРЕ інженером, молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником. Учене звання старшого наукового співробітника присвоєно в 1989 році.
З 1996 р. – доцент, професор кафедри основ радіотехніки ХНУРЕ. В 2001 р. присвоєно вчене звання доцент, а в 2004 р. – професор університету (ХНУРЕ).

Навчальна робота

Лекційні курси: основи радіоелектроніки, технічні канали витоку інформації, методи й засоби захисту інформації.

Наукова праця

Наукові інтереси: радіолокаційні станції для метеорних досліджень динамічних процесів в атмосфері Землі, методи, засоби й системи технічного захисту інформації.
Підготовка наукових кадрів: наукове керівництво трьома успішно захищеними дисертаціями на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук (Сосновчик Д.М.(2007), Ликов Ю.В.(2010), Кукуш В.Д.(2012))


Публікації та патенти

125 публікацій (1 підручник із грифом МОН, 1 навчальний посібник із грифом МОН , 2 патенти), у тому числі:

  1. Kashcheyev, B.L., Oleynikov, A.N. Dynamic regime mesopause-lower thermosphere at mid-latitudes Northern Hemisphere radio meteor observations -Journal Atmospheric & Terrestrial Physics,1994, 56 (9), pp. 1197-1207
  2. Oleynikov, A.N., Jacobi, Ch., Sosnovchik, D.M. Parameters internal gravity waves in mesosphere-lower thermosphere region derived from meteor radar wind measurements-Annales Geophysicae 2005,23 (11), pp. 3431-3437
  3. Merzlyakov, E.G., Portnyagin, Yu.I., Jacobi, Ch., Fedulina, I., Mitchell, N.J., Kashcheyev, B.L., Oleynikov, A.N., Manson, A.H.On day-to-day wind and semidiurnal tide variations at heights mid-latitude summer mesopause: Zonal wavenumber estimations and its consequences, case-study in 1998 - Journal Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 2005, 67 (6), pp. 535-551
  4. Jacobi, C., Portnyagin, Y.I., Merzlyakov, E.G., Kashcheyev, B.L., Oleynikov, A.N., Kurschner, D., Mitchell, N.J., Comley, V.E. Mesosphere/lower thermosphere wind measurements over Europe in summer 1998 - JournalAtmosphericandSolar-TerrestrialPhysics,2001 63 (10), pp. 1017-1031
  5. Semenov, A.I., Shefov, N.N., Givishvilli, G.V., Leshchenko, L.N., Lysenko, E.V., Rusina, V.Ya., Fishkova, L.M., Oleynikov, A.N. Seasonalреculiarities long-term temperature trends middle atmosphere - Doklady Earth Sciences,2000, 375 pp. 1286-1289
  6. Олейников А.М., Кукуш В.Д., С.О. Маковецький Експериментальні дослідження можливості використання сигналів телевізійного мовлення для визначення швидкості дрейфу метеорних слідів. Міжнародний щомісячний науково-технічний журнал “Вісті вищих навчальних закладів «Радіоелектроніка». Вип. 54, 5 (2011). – С. 37-46.
  7. Олейніков А.М., Кукуш В.Д.,Ch. Jacobi, Ю. В. Ликов. Теоретичне обґрунтування й експериментальне дослідження способу вимірювання вітру на висотах 80 105 км по сигналах телевізійного мовлення. Всеукр. міжвід. наук.-техн. зб. Радіотехніка, 2011. Вип.. 165. – С. 10 -19.
  8. Олейніков А.М., Пулавський В.А.,Цибулевський П.В. Оцінка ефективності акустичної протидії несанкціонованого запису на диктофон. Сучасний захист інформації.– Київ: 2010-№1, -С. 8-16.
  9. Олейніков А.М., Войтенко А.О. Порівняльна характеристика параметрів вузькоспрямованих мікрофонів. «Радіотехніка». Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник ,2013. – Вип. № 173. – С. 224-231.
  10. Олейніков А.М., Широкий О.М. Результати моделювання акустичного каналу витоку інформації при застосуванні вузькоспрямованих мікрофонів. «Радіотехніка». Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник, 2014. – Вип. № 177. – С. 172-179.