Анатолій Миколайович Олейніков

Кандидат технічних наук, професор кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації (КРіСТЗІ), старший науковий співробітник, професор Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), заступник завідувача кафедри КРіСТЗІ (з 2004 року).
Анатолій Миколайович Олейніков

+38 (057) 702 14 30

anatoly.oleynikov@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-4458-8833
Scopus: 6603248549
Google Scholar

Громадська діяльність

Член науково-методичної комісії МОН України з інформаційної безпеки

Нагороди й премії

Нагороджений нагрудними знаками МОН України: «Відмінник освіти України", «Петро Могила».

Освіта

1974 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю радіотехніка та дістав кваліфікацію радіоінженер.
1984 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки,спеціальність 05.12.04 – Радіолокація та радіонавігація; тема дисертації «Тонка структура динамічних процесів у нижній термосфері (за радіолокацією метеорів)».
1974-1996 рр. – працював у проблемній науково-дослідній лабораторії радіотехніки ХІРЕ інженером, молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником. Учене звання старшого наукового співробітника присвоєно в 1989 році.
З 1996 р. – доцент, професор кафедри основ радіотехніки ХНУРЕ. В 2001 р. присвоєно вчене звання доцент, а в 2004 р. – професор університету (ХНУРЕ).

Навчальна робота

Лекційні курси: основи радіоелектроніки, технічні канали витоку інформації, методи й засоби захисту інформації.

Наукова праця

Наукові інтереси: радіолокаційні станції для метеорних досліджень динамічних процесів в атмосфері Землі, методи, засоби й системи технічного захисту інформації.
Підготовка наукових кадрів: наукове керівництво трьома успішно захищеними дисертаціями на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук (Сосновчик Д.М.(2007), Ликов Ю.В.(2010), Кукуш В.Д.(2012))


Публікації та патенти

125 публікацій (1 підручник із грифом МОН, 1 навчальний посібник із грифом МОН , 2 патенти), у тому числі:

  1. Kashcheyev, B.L., Oleynikov, A.N. Dynamic regime mesopause-lower thermosphere at mid-latitudes Northern Hemisphere radio meteor observations -Journal Atmospheric & Terrestrial Physics,1994, 56 (9), pp. 1197-1207
  2. Oleynikov, A.N., Jacobi, Ch., Sosnovchik, D.M. Parameters internal gravity waves in mesosphere-lower thermosphere region derived from meteor radar wind measurements-Annales Geophysicae 2005,23 (11), pp. 3431-3437
  3. Merzlyakov, E.G., Portnyagin, Yu.I., Jacobi, Ch., Fedulina, I., Mitchell, N.J., Kashcheyev, B.L., Oleynikov, A.N., Manson, A.H.On day-to-day wind and semidiurnal tide variations at heights mid-latitude summer mesopause: Zonal wavenumber estimations and its consequences, case-study in 1998 - Journal Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 2005, 67 (6), pp. 535-551
  4. Jacobi, C., Portnyagin, Y.I., Merzlyakov, E.G., Kashcheyev, B.L., Oleynikov, A.N., Kurschner, D., Mitchell, N.J., Comley, V.E. Mesosphere/lower thermosphere wind measurements over Europe in summer 1998 - JournalAtmosphericandSolar-TerrestrialPhysics,2001 63 (10), pp. 1017-1031
  5. Semenov, A.I., Shefov, N.N., Givishvilli, G.V., Leshchenko, L.N., Lysenko, E.V., Rusina, V.Ya., Fishkova, L.M., Oleynikov, A.N. Seasonalреculiarities long-term temperature trends middle atmosphere - Doklady Earth Sciences,2000, 375 pp. 1286-1289
  6. Олейников А.М., Кукуш В.Д., С.О. Маковецький Експериментальні дослідження можливості використання сигналів телевізійного мовлення для визначення швидкості дрейфу метеорних слідів. Міжнародний щомісячний науково-технічний журнал “Вісті вищих навчальних закладів «Радіоелектроніка». Вип. 54, 5 (2011). – С. 37-46.
  7. Олейніков А.М., Кукуш В.Д.,Ch. Jacobi, Ю. В. Ликов. Теоретичне обґрунтування й експериментальне дослідження способу вимірювання вітру на висотах 80 105 км по сигналах телевізійного мовлення. Всеукр. міжвід. наук.-техн. зб. Радіотехніка, 2011. Вип.. 165. – С. 10 -19.
  8. Олейніков А.М., Пулавський В.А.,Цибулевський П.В. Оцінка ефективності акустичної протидії несанкціонованого запису на диктофон. Сучасний захист інформації.– Київ: 2010-№1, -С. 8-16.
  9. Олейніков А.М., Войтенко А.О. Порівняльна характеристика параметрів вузькоспрямованих мікрофонів. «Радіотехніка». Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник ,2013. – Вип. № 173. – С. 224-231.
  10. Олейніков А.М., Широкий О.М. Результати моделювання акустичного каналу витоку інформації при застосуванні вузькоспрямованих мікрофонів. «Радіотехніка». Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник, 2014. – Вип. № 177. – С. 172-179.