Нормативні (обов’язкові) дисципліни

Спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація Радіотехніка

Ступінь бакалавра

 1. Вища математика (спецрозділи)
 2. Електродинаміка та поширення радіохвиль
 3. Обчислювальна техніка та програмування
 4. Основи комп’ютерного моделювання РЕА
 5. Основи метрології та радіовимірювань
 6. Основи теорії кіл
 7. Радіонавігаційні мережі та системи синхронізації
 8. Фізика (теорія поля)
 9. Сигнали та процеси в радіотехніці
 10. Комплексний курсовий проект РТ

Ступінь магістра

 1. Основи наукових досліджень
 2. Спеціалізовані мікропроцесори в інформаційних мережах
 3. Атестаційна робота
 4. Завадостійкість РЕЗ
 5. Інформаційні мережі з радіодоступом
 6. Мікрохвильові пристрої інформаційних мереж
 7. Атестаційна робота

Спеціальність Системи технічного захисту інформації (СТЗІ)

Ступінь бакалавра

 1. Методи адаптації в СТЗІ
 2. Поля і хвилі в системах ТЗІ. Ч.1, Ч.2
 3. Проектування систем захисту інформації
 4. Схемотехніка пристроїв ТЗІ 3
 5. Основи теорії кіл,сигналів та процесів в СТЗІ. Ч.2
 6. Теорія інформації та кодування
 7. Комплексний курсовий проект СТЗІ
 8. Організаційне забезпечення ТЗІ
 9. Основи теорії кіл,сигналів та процесів в СТЗІ. Ч.1
 10. Інформаційні технології 1
 11. Інформаційні технології 2
 12. Технічні засоби охорони об’єктів
 13. Метрологія та вимірювання
 14. Методи та засоби захисту інформації. Ч.1
 15. Методи та засоби захисту інформації. Ч.2
 16. Вища математика (спецрозділи)
 17. Управління інформаційною безпекою

Спеціальність Системи технічного захисту інформації та автоматизація її обробки (СТЗІАО)

Ступінь магістра

 1. Ліцензування, атестація та сертифікація СТЗІ
 2. Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право
 3. Комплекси захисту і охорони ОІД
 4. Автоматизація обробки ІОД
 5. Захист інформаційних ресурсів обмеженого доступу
 6. Атестаційна робота

зберегти цю сторінку в PDF