Дисципліни вільного вибору студента

Перелік вибіркових дисциплін
кафедри основ радіотехніки

Спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація Радіотехніка

Ступінь бакалавра

 1. *Захист інформації від витоку по технічним каналам
 2. *Технічні засоби охорони об’єктів
 3. Глобальні навігаційні супутникові системи
 4. Інфокомунікаційні технології
 5. Методи адаптації в мережах зв’язку
 6. Основи радіонавігації
 7. Проектування пристроїв МХ та О діапазонів
 8. Проектування цифрових пристроїв зв’язку
 9. Радіолінії та радіомережі
 10. Радіотехнології інфокомунікаційних систем ч.1
 11. САПР
 12. Сучасні пакети моделювання радіотехнічних та телекомунікаційних пристроїв
 13. Цифрова обробка сигналів
 14. Цифрові системи з радіодоступом

Ступінь магістра

 1. Активні прилади мікрохвильових пристроїв
 2. Антени з обробкою сигналу
 3. Широкосмугові сигнали в радіотехн.
 4. Проектування пристроїв інформаційних мереж
 5. Теорія та техніка сучасних ВС
 6. Мікрохвильова схемотехніка інформаційних мереж
 7. Пристрої НВЧ і антени

Спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка

Ступінь PhD

 1. Математичне моделювання засобів ТК та радіотехніки
 2. Сучасні антенні системи
 3. Комп’ютерне проектування засобів ТК та радіотехніки
 4. ТК та РТ системи з надширокосмуговими сигналами
 5. Сучасні методи цифрової обробки сигналів

Спеціальність Системи технічного захисту інформації (СТЗІ)

Ступінь бакалавра 

 1. Обробка сигналів в системах ТЗІ
 2. Організація конфіденційного діловодства
 3. Цифрова обробка сигналів
 4. *Супутникові навігаційні системи
 5. Радіопротидія
 6. Сучасні антени СТЗІ
 7. Радіомоніторінг
 8. Мережі та системи радіодоступу
 9. Інформаційні технології
 10. Мікропроцесорні пристрої в СТЗІ
 11. Електромагнітна сумісність систем СТЗІ
 12. Теоретичні основи спеціальних вимірювань
 13. Вступ до спеціальності
 14. Основи інформаційної безпеки
 15. Правове забезпечення інформаційної безпеки
 16. Системи банківської безпеки
 17. Бази даних
 18. Комп’ютерні мережі
 19. Засоби ТЗІ, мікрохвильових та оптичних діапазонів
 20. Фільтрація сигналів та завад

Спеціальність Системи технічного захисту інформації та автоматизація її обробки (СТЗІАО)

Ступінь магістра

 1. ПЗ моделювання та оптимізації процесів і систем
 2. Спецрозділи фізики
 3. Цифрові сигнали в системах ТЗІ
 4. Проектування цифрових систем ТЗІ
 5. Антени систем ТЗІ
 6. Спецкурс керівника
 7. Спеціалізовані мікропроцесорні системи ТЗІ
 8. Спеціальні дослідження в галузі ТЗІ
 9. Захист від технічних розвідок
 10. Математичні методи моделювання та оптимізації систем і процесів

Спеціальність Кібербезпека

Ступінь Phd

 1. Захист інформації у провідних та мобільних системах зв’язку
 2. Фізичні поля об’єктів технічного захисту інформації
 3. Методи аналізу електрична сигналів об’єктів ТЗІ

зберегти цю сторінку в PDF