Про кафедру

Навчання

Кафедра готує фахівців (бакалавр, спеціаліст, магістр) за напрямами:

 • 6.07090101 – «Радіотехніка», спеціальність 7.05090101, 8.0590101 – «Радіотехніка»;
 • 6.170102 – «Системи технічного захисту інформації», спеціальність 7.170102, 8.170102 – «Системи технічного захисту інформації та автоматизація її обробки».

Студенти детально вивчають предмети, пов’язані з сучасними радіотехнологіями та технологіями технічного захисту інформації.

Кафедра має новє обладнання, на основі якого діють такі лабораторії:

 • радіотехнологій та навігаційного обладнання;
 • антен та мікрохвильової техніки;
 • сигналів та процесів в радіотехніці;
 • основи теорії кіл;
 • технічного захисту інформації
 • комп’ютерних мереж з радіодоступом;
 • технічних систем охорони об’єктів;
 • технічних досліджень з технічного захисту інформації.

Студенти кафедри за допомогою технології відеозв’язку мають можливість брати участь у міжнародних навчальних проектах лабораторії «Відеокомунікаційних технологій та систем», а також змагатися на міжнародних конкурсах та брати участь у міжнародних конференціях. 

Викладачами кафедри проводиться активна робота з досліджень в області стандартів європейської вищої освіти, які дозволяють вводити нові методики навчання, налагоджувати контакти для нових міжнародних обмінів. 

На кафедрі реалізовано спільний проект щодо підготовки магістрів 1 і 2 рівнів за спеціальністю «Радіотехніка» ХНУРЕ (Україна) – Electrical Engineering with specialisation in Signal Processing & Wave Propagation, Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics (Sweden) («Радіотехніка» за спеціалізацією «Обробка сигналів та поширення радіохвиль» Ліннеуського університету, факультет науки і техніки, Школа комп’ютерних наук, фізики і математики. Швеція). Перший рік навчання у ХНУРЕ, другий – з написанням магістерської роботи та одержанням диплома магістра европейського зразка в Швеції.

Кафедра зосереджує увагу організації сучасної навчальної роботи і отриманню студентами освіти високого рівня. Багато випускників кафедри працюють за кордоном: у США, Данії, Нідерландах, Німеччині. У фірмі Epcos (ФРН) працює більше десяти наших радистів, які своєю роботою підтвердили високу якість інженерної підготовки на кафедрі ОРТ. Студенти навчаються в закордонних аспірантурах.

Добре організована наукова робота зі студентами. Серед досягнень – перемоги на республіканських семінарах, конкурсах молодих вчених, гранти. Найбільше досягнення – третє місце у світовому конкурсі Microsoft. 

Великим досягненням кафедри є видання україномовних підручників: чотиритомника «Сигнали та процеси в радіотехніці», двотомника «Основи теорії кіл», двотомника «Електродинаміка та поширення радіохвиль», «Організація конфіденційного діловодства» та «Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації. Частина 1».

Наука та міжнародне співробітництво

Наукові напрями кафедри:

 • високі технології в сфері радіотехніки, наноенергетики та технічного захисту інформації: інформаційні системи радіодоступу та системи захисту інформації;
 • дослідження радіометодом процесів в атмосфері Землі;
 • антени з обробкою сигналу, в тому числі нелінійні ефекти і безпровідна передача енергії;
 • системи технічного захисту інформації;
 • спеціальні дослідження з технічного захисту інформації.

На кафедрі діє заснований ще проф. Кащеєвим Б. Л. науково-навчальний центр «Радіотехніка», який складається з таких наукових лабораторій:

 • інформаційно-вимірювальних систем;
 • теорії та техніки антен;
 • супутникових мережних технологій високоточного місцевизначення;
 • багатоцільового географічного комплексу для дослідження атмосфери і притоку метеорної речовини (Балаклійський полігон).

Наукова робота в центрі ведеться за такими напрямками:

 • високоточна синхронізація просторово рознесених еталонів часу і частоти;
 • формування криптографічних ключів з використанням випадкових характеристик метеорного радіоканалу;
 • використання сторонніх джерел радіовипромінювання для визначення припливу метеорної речовини;
 • відцифрування одержаних результатів спостереження метеорних радіовідбиттів; 
 • створення сучасних цифрових систем передачі інформації (ЦСПІ);
 • розвиток теорії та техніки реконфігурованих та самоструктурованих антен;
 • високоточне визначення просторово-часових характеристик стаціонарних і рухомих об’єктів.

Основою наукової бази кафедри, яка створювалась п’ять десятиліть, є Балаклійський полігон. Він має кілька унікальних радіовимірювальних комплексів. Їх сукупність і являє собою об’єкт, що становить національне надбання, зареєстрований під назвою «Багатоцільовий геофізичний комплекс для досліджень атмосфери й припливу метеорної речовини». Цей комплекс має у своєму складі радіолокаційну систему МАРС (метеорна автоматизована радіолокаційна система) – найбільш чутливу систему в світі, за допомогою якої була створена комп’ютерна база даних параметрів радіометеорних потоків, що не має аналогів у світі за кількістю зібраного матеріалу.

До комплексу національного надбання входить також РЛС ВЕТА для отримання фундаментальних даних про хвильові процеси у верхній атмосфері. Комплекси МАРС і ВЕТА надто енергозатратні. Тому вченими Центру було розроблено нову методику досліджень за допомогою чужих передавачів. Одна з таких розробок – вимірювальна станція для дослідження метеорної активності методом рознесеної локації за телевізійними сигналами. Зараз ця система працює у світовій мережі і поставляє наші дані для збагачення світових знань з метеорної локації. Розробники – проф. Олійников А. М. та ст. викладач Ликов Ю.В.

Великим досягненням Центру є створення в ХНУРЕ GPS станції SUPE. Вона сертифікована. Сертифікат підписав акад. НАНУ Я. С. Яцків.

Колектив лабораторії – О. О. Жаліло, Д. О. Шелковенков, О. О. Желанов – бере участь у створенні постійно діючої мережі GPS станцій України. Привертає увагу, що відстань між базовими станціями близько 150 км, в той час як у Європі – близько 50 км. Це було досягнуто завдяки впровадженню технології обробки вимірювальної інформації, запропонованої О.О. Жалілом. Станція зареєстрована ГАО НАНУ як міжнародний геодинамічний пункт (DOMES 15504M001) в національному географічному інституті Франції, а також провайдер вимірювальної інформації в режимі реального часу в федеральному агентстві картографії та геодезії ФРН.

Певні досягнення притаманні антенній лабораторії, яка зараз розробляє теорію реконфігурованих та самоструктурованих антен. Керівник – проф. Лучанінов А. І. В цій лабораторії вперше в Україні були проведені досліди з безпроводової передачі енергії мікрохвильовим променем. 

Лабораторія інформаційно-вимірювальних систем, яку очолює проф. Коваль Ю.О., традиційно займається питаннями високоточної синхронізації часу і частоти. Дослідження провадяться у двох напрямках: удосконалення радіометеорного методу синхронізації та розробка методу, який є альтернативою методу, заснованому на використанні супутникових радіонавігаційних систем (СРНС). Недолік цього методу – залежність від функціонування закордонних СРНС. Альтернативний метод – це пасивний метод, який у пунктах, що синхронізуються, використовує сигнали наземного та супутникового ТV, на що отримано патент.

Новим досягненням у роботі Центру є створення цифрових систем передачі інформації (ЦСПІ). Розробка ЦСПІ Guadro (розробник Цопа О.І.) – це перша в Україні багатоканальна цифрова система, яка забезпечує передачу інформації зі швидкістю 20 Мбіт/с на відстань до 5 км. Вона впроваджена в ЦОВ «02» ГУ МВС м. Харкова.

Зараз триває робота над створенням у ХНУРЕ проекту «Мобільний університет», метою якого є реалізація мобільної інформаційної мережі в інтересах розвитку освіти і науки. Розроблено експериментальний сегмент мережі, який працював на декількох університетських форумах, закінчується тестування читального залу і незабаром студенти зможуть користатися безпровідним доступом до інформаційних ресурсів.

Кафедра має декілька цікавих розробок в галузі безпровідних технологій – мобільна вимірювальна лабораторія для вимірювання загасань при поширенні радіохвиль в місті під час роботи системи WіMAX (доц. Стрельницький О.О.). 

Одним із напрямків роботи є створення ретрансляторів інформації на малорозмірних радіокерованих носіях, що розробляються в інтересах їх впровадження в РТС прогнозування надзвичайних ситуацій (ретранслятор на дирижаблі).

В планах наукової роботи кафедри 2012 року є захист 6 докторських дисертацій та видання 8 монографій.

Кафедра ОРТ – визнаний лідер у радіолокаційних метеорних дослідженнях в атмосфері Землі, метеорному зв’язку, вивченні динаміки земної атмосфери, розробці систем синхронізації часу і частоти, а також у дослідженнях антен з нелінійними елементами та безпроводової передачі енергії мікрохвильовим променем.

Науковий доробок кафедри дістав міжнародне визнання. На честь метеорних дослідників ХНУРЕ названі малі планети: «ХТУРЕ» (2001), «Кащеєв» (1999) і «Волощук» (2002).

зберегти цю сторінку в PDF