Вiкторiя Володимирiвна Шалаєва

Cтарший викладач кафедри іноземних мов Харківського національного університету радіоелектроніки ( ХНУРЕ)
Вiкторiя Володимирiвна Шалаєва

кiмн. 233

+38 (057) 702-13-49

fld@kture.kharkov.ua

Освiта

1990 р. – закiнчила факультет iноземних мов Харкiвського державного університету ім. О.М. Горького за фахом англiйська мова та лiтература.

З 1992 р. – викладач кафедри iноземних мов ХНУРЕ.

Навчальна робота

Викладає курс англiйської мови за професiйним спрямуванням для студентiв КН та РТ спецiальностей.

Наукова робота

Науковi iнтереси – методика викладання англiйської мови у технiчних ВНЗ.