Михайло Петрович Сукнов

Завідувач кафедри іноземних мов Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), кандидат педагогічних наук, професор, академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки Білорусі, Росії, України. Адреса: Україна 61166, Харків, просп. Леніна, 14.
Михайло Петрович Сукнов

+38 057 702 13 49

fld@kture.kharkov.ua

Інші відомості

Народився 28 жовтня 1952 р. у Бєлгороді (Росія).

Освіта

1976 р. – закінчив факультет іноземних мов Харківського державного університету ім. О. М. Горького (спеціальність «Перекладач-референт, викладач англійської мови»).

1984 р. – почав працювати у Харківському державному педагогічному інституті.

З 1989 р. — викладач, а згодом старший викладач Харківського інституту радіоелектроніки.

У 1991 р. – очолив кафедру іноземних мов.

У 1994 р. – отримав сертифікат «International House» (Лондон) із методики викладання англійської мови, а в 1995 р. — здобув другу вищу освіту за фахом «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Наукова робота

Сфера наукових інтересів - педагогіка, методика викладання іноземних мов.

Громадська та міжнародна діяльність

Тривалий час займався перекладацькою діяльністю за кордоном (Ефіопія, Ангола, Ірак).


Публікації та патенти
 1. «Вплив комп’ютерної технології контролю навчальних досягнень студентів на формування пізнавальної самостійності», Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. – Харків: 2004 –Вип.25;
 2. «Розв’язання проблеми класифікації комп’ютерних програм систем навчання», Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. – Харків: 2004. – Вип.26.;
 3. «Педагогічні умови використання комп’ютерної технології у процесі навчання іноземній мові студентів технічного вищого навчального закладу», Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. пр. –Слов’янськ: Видавничий центр СДПІ, 2004.;
 4. «Формування інноваційної спрямованості студентів як умова ефективності застосування комп’ютерних технологій при вивченні іноземної мови», Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр.– Харків: ХДАМ (ХХПУ), 2005.;
 5. «Дидактичні засади комп’ютеризації процесу професійної підготовки студентів ВНЗ», Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий потенціал світу ‘2004». Том 40. Проблеми підготовки фахівців. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004.;
 6. «Роль і місце контролю в навчально-виховному процесі», Культура мови у професійному вимірі. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Культура мови у форматі діяльності систем МНС: Проблеми та перспективи» 14-15 грудня 2004 р.;
 7. «Ефективність організації контролю навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульного навчання», Новий колегіум. Науковий інформаційний журнал.– Харків 2007. –Вип. 11.;
 8. «Педагогічні умови використання комп'ютерної технології у процесі здійснення контролю навчальних досягнень студентів технічного вищого навчального закладу з іноземної мови», Новий колегіум. Науковий інформаційний журнал – Харків 2007. –Вип. 12.;
 9. «Англійська мова: Навчальний посібник для студентів 1 -2 курсів комп'ютерних і радіотехнічних спеціальностей.» Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Письмо МОН України №1-4/18-Г-1045 від 13.05.08, Харків: Компанія СМІТ, 2007;
 10. «Контроль, оцінка та облік навчальної діяльності студентів в умовах модульної організації процесу навчання», Концепція вчителя в полікультурному просторі (Проблеми сучасності. Культура, мистецтво, педагогіка). – Харків: Стиль-Іздат, Січень 2008;
 11. «Кредитно-модульне навчання як соціальне замовлення щодо розбудови системи вищої освіти в Україні», Концепція вчителя в полі культурному просторі (Проблеми сучасності. Культура, мистецтво, педагогіка). – Харків: Стиль-Іздат, Березень 2008;
 12. «Короткий навчальний російсько-українсько-англійській словник з радіотехніці та інформатиці». Навчальний посібник, Харків: Компанія СМІТ, 2007.