Ганна Євгенівна Єжова

Старший викладач кафедри іноземних мов Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Ганна Євгенівна Єжова

кімн. 233

+38 057 702 13 49

d_fl@nure.ua

Освіта

2003 р. – закінчила факультет іноземних мов Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю англійська мова та література.

З 2003 р. – асистент кафедри іноземних мов ХНУРЕ.

З 2009 р. – старший викладач кафедри іноземних мов ХНУРЕ.

Навчальна робота

Викладає курс англійської та французьської мов за професійним спрямуванням. Брала участь у роботі Tempus-проектів як перекладач.

Наукова робота

Наукові інтереси: використання засобів невербальної комунікації у текстах художніх творів; методика викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах.