Дисципліни вільного вибору студента

Перелік  вибіркових дисциплін

кафедри  іноземних мов

Іноземна мова за вибором студента

Спеціальності:   

113 Прикладна математика;

121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма: Програмна інженерія

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Освітні програми:

 1.  Інформатика

2.  Комп’ютерні науки;

123 Комп’ютерна інженерія;

124 Системний аналіз;

125 Кібербезпека

Освітні програми:

1. Безпека інформаційних і комунікаційних  систем;

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітня програма: Системна інженерія 

 186 Видавництво та поліграфія

Освітня програма: Видавничо-поліграфічна справа             

 

Обсяг дисципліни 3 кредита ECTS, практичних занять 30 годин, форма контролю – залік.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни «Іноземна мова» за вибором студентів

V семестр. Модуль 5

 1. UNIT 17. Web Design. Language Skills Development.
 2. UNIT 18. Computer Graphics. Language Skills Development.
 3. UNIT 19. Data Protection. Language Skills Development.
 4. UNIT 20. Data Backup. Language Skills Development.

Метою опанування навчальної дисципліни “Іноземна мова” є підготовка студентів до ефективної комунікації у їхньому академічному та професійному оточенні. Вивчення курсу передбачає, що комунікативні мовні компетенції будуть формуватись для адекватної поведінки в реальних ситуаціях академічного та професійного життя, які є загальними для студентів різних спеціальностей.

Після вивчення Module 5. студенти повинні знати:

 • лексику за темами. Web Design. Computer Graphics. Data Protection. Data Backup;
 • основний граматичний матеріал, що відпрацьовувався в попередніх модулях. Використання цього матеріалу для практичного виконання завдань на основі професійно-орієнтованої лексики;
 • правила написання професійно-спрямованих повідомлень за темами.

 

Вміти

 • застосовувати на практиці весь обсяг обов’язкового лексичного матеріалу за темами Web Design. Computer Graphics. Data Protection. Data Backup через виконання спеціально розроблених після текстових вправ; розпізнавання даних лексичних одиниць в запропонованих автентичних текстах: “Web Design”,  “Top Ten Mistakes in Web Design”, “Types of Graphics Software”, “Computer Graphics”, “Data Protection”, “Internet Security. Hackers”, “Data Backup and Restore Procedures” Problems and benefits of modern security system, Security on the Web, Discussion: Advantages and disadvantages of different backup devices;
 • демонструвати мовленнєві компетенції при  висловлюванні своїх думок та ідей під час проведень обговорень за темами: Discussion: Basics of  Web Design, Problem Solving: Designing my web site, Interview: Website Designer, Discussion: Types of computer graphics, Data Protection, Data Backup – надавати розгорнуту інформацію з цих питань, використовуючи набуті навички з граматики і лексики, що вивчалися в даному модулі;
 • демонструвати на практиці теоретичні аспекти граматики через виконання тренувальних граматичних вправ та використовувати набуті знання з граматики під час роботи над текстами, в розмовній діяльності, під час виконання письмових завдань;
 • адекватно організувати та викласти письмові повідомлення за темами, що представлені в темах Web Design. Computer Graphics, Data Protection, Data Backup;
 • продемонструвати рівень засвоєння отриманих знань та навичок під час виконання підсумкового тесту за модулем (Final Test 5).

 VI семестр. Модуль 6

Обсяг дисципліни 3 кредита ECTS, практичних занять 30 годин, форма контролю – залік.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни «Іноземна мова» за вибором студентів

 1. UNIT 21. Databases. Language Skills Development.
 2.  UNIT 22. Mobility. Language Skills Development.
 3. UNIT 23. Virtual Reality. Language Skills Development.
 4. UNIT 24. Jobs in Computing. Language Skills Development.

Після вивчення Module 6. студенти повинні знати:

 • лексику за темами Databases, Mobility, Virual Reality, Jobs in Computing;
 • oсновний граматичний матеріал, що відпрацьовувався в попередніх модулях; використання цього матеріалу для практичного виконання завдань на основі професійно-орієнтованої лексики;
 • правила написання професійно-спрямованих повідомлень за темами.

 

Вміти

 • застосовувати на практиці весь обсяг обов’язкового лексичного матеріалу за темами через виконання спеціально розроблених після текстових  вправ; розпізнавання даних лексичних одиниць в запропонованих автентичних текстах;
 • демонструвати мовленнєві компетенції при  висловлюванні своїх думок та ідей під час проведень обговорень за темами: Basics on Databases, Carrying out SQL search, Information System. System Analysis, Mobility, System Design. Implementation and Maintenance, Virtual Reality,  Web Browsers, Jobs in Computing, Modern Computer Jobs- надавати розгорнуту інформацію з цих питань, використовуючи набуті навички з граматики і лексики, що вивчалися в даному модулі;
 • демонструвати на практиці теоретичні аспекти граматики через виконання тренувальних граматичних вправ та використовувати набуті знання з граматики під час роботи над текстами, в розмовній діяльності, під час виконання письмових завдань;
 • адекватно організувати та викласти письмові повідомлення за темами;
 • продемонструвати рівень засвоєння отриманих знань та навичок під час виконання підсумкового тесту за модулем (Final Test 6).

Спеціальності:   125 Кібербезпека

Освітні програми:

1.  Системи технічного захисту інформації;

2.  Управління інформаційною безпекою;

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітні програми:

1.  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітні програми:

 1. Метрологія та вимірювальна техніка;
 2. Метрологія, стандартизація та сертифікація;
 3. Оптотехніка.

172 Телекомунікації та радіотехніка

Освітні програми:

1.  Телекомунікації;

2.  Радіотехніка;

3.  Радіоелектронні апарати.

163 Біомедична інженерія

153 Мікро- та наносистемна техніка

Освітні програми:

 1. Мікро- та нано електроніка.

171 Електроніка

Освітні програми:

 1. Електронні пристрої ат системи;
 2. Акустотехніка.

 

Обсяг дисципліни 3 кредита ECTS, практичних занять 30 годин, форма контролю – залік.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни «Іноземна мова» за вибором студентів

V семестр. Модуль 5.

 1. UNIT 17. Semiconductor Lasers. Language Skills Development.
 2. UNIT 18. The Colour Spectrum. Language Skills Development.
 3. UNIT 19. Computer (Fundamentals). Language Skills Development.

Метою викладання навчальної дисципліни “Іноземна мова” є підготовка студентів до ефективної комунікації у їхньому академічному та професійному оточенні. Вивчення курсу передбачає, що комунікативні мовні компетенції будуть формуватись для адекватної поведінки в реальних ситуаціях академічного та професійного життя, які є загальними для студентів різних спеціальностей.

Після вивчення Module 5. студенти повинні знати:

 • лексику за темами: Semiconductor Lasers, The Colour Spectrum, Computer (Fundamentals);
 • основний граматичний матеріал, що відпрацьовувався в попередніх модулях. Використання цього матеріалу для практичного виконання завдань на основі професійно-орієнтованої лексики;
 • правила написання професійно-спрямованих повідомлень за темами.

Вміти:

 • застосовувати на практиці весь обсяг обов’язкового лексичного матеріалу за темами Semiconductor Lasers, The Colour Spectrum, Computer (Fundamentals) через виконання спеціально розроблених після текстових вправ; розпізнавання даних лексичних одиниць в запропонованих автентичних текстах;
 • демонструвати мовленнєві компетенції при  висловлюванні своїх думок та ідей під час проведень обговорень за темами. Надавати розгорнуту інформацію з цих питань, використовуючи набуті навички з граматики і лексики, що вивчалися в даному модулі;
 • демонструвати на практиці теоретичні аспекти граматики через виконання тренувальних граматичних вправ та використовувати набуті знання з граматики під час роботи над текстами, в розмовній діяльності, під час виконання письмових завдань;
 • адекватно організувати та викласти письмові повідомлення за темами, що представлені в темах Semiconductor Lasers, The Colour Spectrum, Computer (Fundamentals);
 • продемонструвати рівень засвоєння отриманих знань та навичок під час виконання підсумкового тесту за модулем (Final Test 5).

Інформаційний обсягнавчальної дисципліни «Іноземна мова» за вибором
VI семестр. Модуль 6

Обсяг дисципліни 3 кредита ECTS, практичних занять 30 годин, форма контролю – залік.

 1. UNIT 20. Cosmic Rays. Language Skills Development.
 2. UNIT 21. Atoms and Nuclear Fuels. Language Skills Development.
 3. UNIT 22. Jobs in Radio Engineering. Language Skills Development.

Метою викладання навчальної дисципліни “Іноземна мова” є підготовка студентів до ефективної комунікації у їхньому академічному та професійному оточенні. Вивчення курсу передбачає, що комунікативні мовні компетенції будуть формуватись для адекватної поведінки в реальних ситуаціях академічного та професійного життя, які є загальними для студентів різних спеціальностей.

 

Після вивчення Module 6. студенти повинні знати:

 • лексику за темами Cosmic Rays, Atoms and Nuclear Fuels,  Jobs in Radio Engineering;
 • oсновний граматичний матеріал, що відпрацьовувався в попередніх модулях; використання цього матеріалу для практичного виконання завдань на основі професійно-орієнтованої лексики;
 • правила написання професійно-спрямованих повідомлень за темами.

Вміти:

 • застосовувати на практиці весь обсяг обов’язкового лексичного матеріалу за темами Databases через виконання спеціально розроблених після текстових  вправ; розпізнавання даних лексичних одиниць в запропонованих автентичних текстах:  Cosmic Rays, Atoms and Nuclear Fuels,  Jobs in Radio Engineering;
 • демонструвати мовленнєві компетенції при  висловлюванні своїх думок та ідей під час проведень обговорень за темами. Надавати розгорнуту інформацію з цих питань, використовуючи набуті навички з граматики і лексики, що вивчалися в даному модулі;
 • демонструвати на практиці теоретичні аспекти граматики через виконання тренувальних граматичних вправ та використовувати набуті знання з граматики під час роботи над текстами, в розмовній діяльності, під час виконання письмових завдань;
 • адекватно організувати та викласти письмові повідомлення за темами;
 • продемонструвати рівень засвоєння отриманих знань та навичок під час виконання підсумкового тесту за модулем (Final Test 6).

 

зберегти цю сторінку в PDF