Про кафедру

Навчання

Кафедра іноземних мов є обслуговуючою кафедрою, що забезпечує викладання іноземних мов для студентів Харківського національного університету радіоелектроніки усіх спеціальностей та освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр, а також аспірантів та здобувачів. Діяльність кафедри іноземних мов реалізується відповідно до кількох напрямків.

Навчально-методична робота

Удосконалення практичного курсу іноземних мов, забезпечення його комунікативного спрямування (впровадження та реалізація навчальної програми з іноземних мов у світлі Болонського процесу; забезпечення процесу викладання іноземних мов навчально-методичними матеріалами; видавнича діяльність).

Інноваційні методи викладання іноземних мов (удосконалення раціональної структури практичних занять з розвитку навичок усного мовлення; методи складання практичних завдань з розвитку навичок усного мовлення для студентів І-ІІ курсів; видавнича діяльність; використання технічних засобів навчання; використання автентичних аудіо та відео матеріалів на заняттях з іноземної мови; модернізація навчально-технічного обладнання кафедри; доповнення бази даних тестових завдань для вступного іспиту до магістратури з дисципліни: Іноземна мова за професійним спрямуванням; методика використання навчальних матеріалів з іноземної мови на основі ІТ-технологій).

Кафедра має у своєму розпорядженні мультимедійний мережевий навчальний комплекс з відповідним програмним забезпеченням, комплекти відео та аудіо курсів для різних цілей і рівнів навчання. У навчально-методичному арсеналі кафедри – комплекти підручників з іноземних мов провідних видавництв світу (Oxford, Longman /Pearson Express Publishing, Harper Collins Publishers, Cambridge University Press, Macmillan, Heinemann), довідкова література, словники та періодичні видання, а також підручники, посібники та методичні розробки викладачів кафедри.

На кафедрі вже кілька років працює програма інтенсивного вивчення іноземної мови (англійська мова). Характерною особливістю організації навчального процесу в цих групах є диференційний підхід, який здійснюється у різнорівневих групах від початкового (Beginner) до просунутого рівня (Advanced) володіння англійською мовою, які формуються на початку вивчення курсу за результатами тестування.

Викладання іноземних мов на кафедрі проходить за модульно-рейтинговою системою, що суттєво підвищує організацію навчального процесу і позитивно позначається на загальній успішності студентів. Колективом кафедри впроваджено у навчальний процес систему мовного тестування студентів і абітурієнтів. Весь процес вивчення іноземних мов студентами тісно пов’язаний з характером їхньої майбутньої професійної діяльності.

Організаційно-методична робота

Організаційно-методична робота реалізується у формі науково-методичних семінарів для викладачів кафедри, науково-методичних семінарів; роботи над дисертаціями, публікаціями, звітами; консультацій з аспірантами / здобувачами тощо. Колектив кафедри постійно працює над підвищенням свого професійного рівня: на кафедрі проводяться семінари з методики викладання іноземних мов, організовуються стажування та інші заходи. Робочі контакти з міжнародними установами стали традиційними, що допомагає викладачам кафедри збагачувати свій методичний арсенал.

На базі кафедри щорічно проводиться олімпіада з англійської мови, переможці відбірних турів неодноразово брали участь у всеукраїнських олімпіадах і здобували почесні місця. На кафедрі підготовлені та видані три посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України як навчальні посібники з іноземної мови для студентів технічних вузів. Впродовж існування кафедри її працівники опікуються розробкою та вивченням новітніх методик викладання іноземних мов, впроваджують їх у навчальний процес. Вони підготували і видали 11 навчальних посібників, розробляють методичні вказівки до відео матеріалів; вийшли друком «Методичні вказівки і контрольні завдання до практичних занять із розвитку навичок усного мовлення для всіх спеціальностей». Усі матеріали доступні для ознайомлення в електронному вигляді у бібліотеці університету.

зберегти цю сторінку в PDF