Володимир Олексійович Дорошенко

Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри вищої математики Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), декан факультету інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту (ІТМ), IEEE Antennas and Propagation Society Senior, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки.
Володимир Олексійович Дорошенко

+38 (057) 702-13-35
volodymyr.doroshenko@nure.ua
ORCID iD: 0000-0001-8454-394X
Scopus: 7102624682

Освіта

1977 р. – математик, Харківський державний університет ім. О.М. Горького (нині – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна), механіко-математичний факультет. Тема дипломної роботи «Розсіювання електромагнітних хвиль на стрічці, розташованій над діелектричним півпростором».
1977-1989 рр. – інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник Інституту радіофізики та електроніки (ІРЕ) АН УРСР (нині – ІРЕ НАН України).
1989 р. – кандидат фізико-математичних наук, Харківський державний університет, спеціальність: 01.04.05 – радіофізика, включаючи квантову радіофізику; тема дисертації «Розсіювання електромагнітних хвиль конічними і біконічними поверхнями спеціального типу».
1990 р. – старший науковий співробітник Українського НДІ природних газів.
1991 р. – старший викладач кафедри вищої математики ХІРЕ.
1993 р. – доцент кафедри вищої математики ХІРЕ.
2006 р. – доктор фізико-математичних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність: 01.04.05 – радіофізика. Тема дисертації «Теорія дифракції електромагнітних хвиль на неоднорідних конічних структурах».
2006 р. – професор кафедри вищої математики ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: аналітична геометрія та лінійна алгебра, математичний аналіз, вища математика, вища математика для економістів (читалися також і англійською мовою).

Наукова робота

Наукові інтереси: математична фізика, математичне моделювання та обчислювальні методи, електродинаміка, теорія антен.
Наукові досягнення: методи й підходи дослідження задач дифракції монохроматичних хвиль на незамкнутих що ідеально проводять, так і ті, які неідеально проводять, конічних поверхнях, методи й підходи математичного моделювання процесів імпульсного збудження складних конічних структур, теорія дифракції хвиль на неоднорідних конічних структурах.
Підготовка кадрів вищої кваліфікації за спеціальностями:
01.04.03 – радіофізика,
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Громадська та міжнародна діяльність

Член спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій: математичне моделювання та обчислювальні методи.
Є членом редколегії журналу прикладного електромагнетизму (Journal of Applied Electromagnetism) від України, який видається в Афінському національному університеті (Греція).
Член IEEE Antennas and Propagation наукового товариства в Україні, українська секція (Senior member).

Нагороди та премії

Дипломант обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» 2000/2001 навчального року, переможець конкурсу ХТУРЕ кращого за професією в 1997/1998 н. р.; переможець конкурсу «ХНУРЕ – кращі за фахом» в 2003/2004 н. р.
Почесна грамота МОН України, 2007.
Диплом IEEE Antennas and Propagation Society за кращу публікацію, 2008.
Відмінник освіти України, 2009.


Публікації та патенти

170 публікацій (вітчизняних і зарубіжних видань).
Серед них:

  1. Дорошенко В.А., Кравченко В.Ф. Дифракция электромагнитных волн на незамкнутых конических структурах. Монография. Москва: Физматлит, 2009. 272с.
  2. Doroshenko V.A., Sakhnenko N.K., Nerukh A.G. Introduction to Mathematical Analysis and Differential Calculus of one-variable functions. Guidebook. Kharkiv: KHNURE. 2007. P.188.
  3. Елементи вищої математики для підготовчих відділень. Навчальний посібник / В.В. Семенець, В.О. Дорошенко, Г.В. Сова. Харків: ХНУРЕ, 2010. 400с.
  4. Doroshenko V.A., A.E.Pudy, Nerukh A.G., V.V. Yukht. Higher Mathematics. Linear Algebra and Analytical Geomrtey. Guidebook. Kharkov: KHNURE. 2011. P.244.
  5. Doroshenko V.A., A.E. Pudy, Nerukh A.G., V.V. Yukht. Higher Mathematics. Differential Calculus of Functions of One Variable.. Guidebook. Kharkov: KHNURE. 2011. P.272.